– Det er noe svineri!

Man skal holde skoene unna benker og stoler , mener en leser.