– Bygg sykkel/gangsti under Hvalerveien

– Undergang er sikkert og saken får en varig løsning, mener en leser.