På tråden: – Brått har det dukket opp en hytte ...

– Kan det være en DNT-hytte? undrer en leser.