Vi har det bra i Fredrikstad. Vi trives her og er stolte av byen vår. De fleste av oss.

Men det er ikke slik for alle. I løpet av 12 år med rødgrønn styring har forskjells-Fredrikstad utviklet seg ganske dramatisk og mer enn i de fleste kommuner det er naturlig å sammenligne oss med,

Vil denne utviklingen bare fortsette under blått styre? Vil den nye posisjonen bare trekke på skuldrene og tenke at når ikke Ap/SV gjorde noe med det, så hvorfor vi?

Hva snakker vi om?

  • 2.000 i alderen 20–29 år er uten arbeid eller tiltak

Da snakker vi ikke om en arbeidsledighet på 3,5 %, men på nærmere 20 % ledighet for de under 30 år! I aldersgruppa som skal bære samfunnet vårt videre. Hva vil de blå gjøre med disse 2.000?

Da Ap/SV overtok makten i 2011 var disse barn i alderen 8 – 17 år.

Det er ikke nok å renovere skolebygningene, Sekkelsten. Her må det til en helt ny og ressurskrevende innsats i skolehverdagen.

  • Mer enn 3.000 barn under 18 år i Fredrikstad lever i fattigdom

Nesten 20 % av barn og unge under 18 år lever i familier med inntekt rundt 50 % av gjennomsnittet. I 2012 var det ca. 12 %. Disse barna bor ofte dårlig, har dårlig med klær, stadig flere har for lite mat og de greier seg ofte dårligere på skolen.

Dessuten er det sannsynlig at mange av disse barna blir stående utenfor den fritidskulturen som er en viktig del av oppveksten i Norge. Men utenforskapet løses ikke med et fritidskort, KrF. Her må det til et betydelig samarbeid mellom kommunens oppvekstsektor og fritidsorganisasjonene. Her er det mye å hente, men det må starte politisk.

  • 2.000 enslige og et betydelig antall familier står utenfor boligmarkedet

Her snakker vi ikke om de fattigste, men om de som har en inntekt stor nok til å leie, men ikke til å eie om de ikke har foreldre som i betydelig grad kan stille opp. Dette er ikke nytt. I 2015 var det 1.500 i denne gruppa.

Så ingen politikere bør være forbauset. Mer forbauset bør vi være over at det knapt har vært utviklet noen sosial boligpolitikk i løpet av de siste 12 årene.

Foreldrene mine bygget seg hus rundt 1950. Faren min var i jobb, mora mi var hjemme med oss ungene. Tror det var lite egenkapital, men stor vilje til egeninnsats. Alle som bygde seg hus i Paul Holmsensvei på den tida bygde husbankhus. Det var virkelig sosial boligpolitikk.

Kan de blå utvikle en Fredrikstadvariant tilpasset nåtid som en reell sosial boligpolitikk? De har i hvert fall i sin midte en kreativ eiendomsutvikler i Arild Aaserud, kanskje han kan dra i gang en liten revolusjon?

  • Nå står 100 demente i sykehjemskø, om 25 år kan det være 1.000

Med dagens filosofi og utbyggingstakt av sykehjem vil det være helt reelt. Det snakkes om omsorgsboliger. Demente trenger ikke omsorgsboliger. De trenger sykehjem! Med fagpersonell som kan gi dem en verdig avslutning på livet.

Fagpersonell, Bjørnar Laabak. Det er flott at du vil åpne Borge sykehjem. Men hvor vil du finne fagpersonene? Og hvor vil de private aktørene dere vil støtte dere til, finne dem?

Vi har forventninger til de blå nå! Det har blitt sagt sterke ord på mange områder.

Vi trenger ikke flere planer. Vi trenger handling. Nå.

PS:

Som idrettsleder undrer jeg meg over de blå sin motstand mot utvikling av ridesenteret på Bekkevold. Hvorfor denne motstanden, mot en idrett som ikke minst er viktig for mange jenter? Og en arena som kan ha stor sosial betydning for langt flere enn de som har råd til egen hest. Kanskje på tide å tenke nytt?