Gå til sidens hovedinnhold

På tide å stå oppreist, båthavna på Skjærhalden tilhører hvalerfolket

«Det kan virke som om Borg Havn legger opp til å presse ut Skjærhalden Båtforening, dette kan vi ikke akseptere.»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De avtaler som er inngått virker uforsvarlig, og nå er det på tide å rydde opp. Dette er havna til hvalerfolket, og slik bør det fortsatt være. Innbyggerne prater til stadighet om at arvesølvet er gått tapt og at Borg Havn har fått eiendelene til hvalerfolket for en slikk og ingenting.

Båthavna er basert på dugnad, og vi gjør regning med at Borg Havn ikke kommer til å basere sin fremtidige drift på dugnad. Dette er å ta fra en forening på Hvaler tingene deres og stjele det som er opparbeidet. På norsk kaller man vel det tyveri. Skjærhalden Båtforening har blitt presentert en arrogant og usmakelig avtale fra Borg Havn. Dialogen er uteblitt og det virker som om Hvaler kommune og Borg Havn peker på hverandre og unnlater å svare.

Avtalen viser klart at Borg Havn er tildelt havnemyndighet i Hvaler kommune, har sammenblandinger mellom regulant, egenoperatør og markedsoperatør i samme marked. Sammenblandingen er brudd på EØS-loven. Rett og slett bukken og havresekken. Det er helt utrolig at slikt kan skje i 2021. Avtalen viser grådighet uten like.

Borg Havn krever at «ved eventuell fremtidig fornyelse og utskifting av bølgedemper/bryggeelementer i ytre del av havna mot Tareholmen underveis i avtaleperioden, vil Borg Havn forbeholde seg rett til a kunne ta investering og eierskap til hele eller deler av nye brygger, herunder hvordan slike anlegg skal legges i farvannet.» Hva vil da skje med leietagernes innskudd og forpliktelsene? Hvaler kommune burde vise ansvar overfor innbyggerne.

Borg Havn krever at «leietager påtar seg etablering og/eller drift av avfallsmottak, septiktømmeanlegg, eller andre tiltak som har saklig sammenheng med leietagers virksomhet og som kommer allmennheten til gode.» Dette er en fullstendig urimelig kostnad for en dugnads basert båtforening for hvalerfolket. Det kan virke som om Borg Havn legger opp til å presse ut Skjærhalden Båtforening, dette kan vi ikke akseptere.

At Hvaler kommune har overført eiendommen som havna ligger i til Borg Havn er helt utrolig. Hvaler kommune burde ha snakket med foreningen først. Det er på tide å gjøre seg klar til å varsle at man ønsker å komme seg ut av avtalen med Borg Havn. Stå oppreist og vis din støtte til Skjærhalden Båtforening. Båtforeningen til hvalerfolket siden 1952. Fremskrittspartiet støtter gjør du?

Godt valg.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.