Jeg leser i Fredriksstad Blad at saken om samling av avlastningstjenester på Furutun skal opp til ny behandling. Samtidig refereres det til motstanden mot dette på ideologisk grunnlag. Siste gang det var oppe kom det et etter min mening usaklige og lite gjennomtenkt innspill. Saken vekket store følelser og mange tenkte vel på tidligere tiders institusjonalisering av funksjonshemmede. De skulle stues bort den gangen.

Nå håper jeg det er mulig å få en saklig diskusjon om dette. De som skriker høyest i organisasjonene kan ikke være sikre på at de uttaler seg på vegne av flertallet som har funksjonshemmede familiemedlemmer. Jeg håper at man kan diskutere mer fritt om dette og ikke gå i skyttergravskrig. Min oppfatning av dette forslaget er at dette er et svært positivt initiativ fra kommunen sin side.

Jeg ble positivt overrasket over at det flotte området på Furutun ble kjøpt av Fredrikstad kommune og at det skulle bruke til funksjonshemmede. Et annet alternativ ville vært at hele området ble kjøpt av private og at det ble utviklet til luksusboliger i naturskjønne omgivelser.

At Fredrikstad kommune vil bygge opp et senter for avlastning syns jeg er veldig bra. Det har i mange år vært individuelle kamper for å få tilpassede tilbud og årelange perioder i usikkerhet. Mange har vel heller ikke fått den avlastningen de har hatt bruk for. Integrering av funksjonshemmede er selvfølgelig viktig og det er mange felter å jobbe i for at dette skal bli bedre.

Å jobbe mot kommunen som kommer med et positivt innspill er ikke veien å gå. Bruk tilbudet om Furutun og gå i kreativ, positiv dialog er min oppfordring. Nå håper jeg at Helene Matri i helse- og velferdsutvalget klarer å stå på selv med all negativ kritikk og etter min mening usaklige beskyldninger om brudd på menneskerettigheter.

Om hele prosjektet skrinlegges har mange funksjonshemmede tapt en mulighet.