På ti år er det bygget 294 nye hytter i Fredrikstad – bare i én Østfold-kommune er det bygget flere

Av

I løpet av den siste tiårsperioden har det blitt oppført 294 nye fritidsboliger i Fredrikstad kommune. Sammenliknet med resten av Hytte-Norge har utbyggingen likevel gått kjappere her hos oss.