En rapport om «Eldres boligbehov» laget av Huseierens Landsforbund og Pensjonistforbundet, viser at ni av ti eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. De fleste er fornøyd med å bo i sin egen bolig, men er dårlig forberedt på å bli gammel der. Ikke alle boliger egner seg til å kunne bo i livet ut. Høy alder medfører ofte en varig svekkelse. Det blir tungt å måke snø, huset skal vedlikeholdes, trapper er til hinder for rullestol, etc. Hvor aldersvennlig er boligen din?

I det Nasjonale program for «et aldersvennlig Norge» utfordres den aldrende befolkning til selv å engasjere seg i planleggingen av egen alderdom og utforming av sine sosiale omgivelser. Og det er nettopp det jeg forsøker på i dette inseratet.

For mange eldre varer pensjonisttilværelsen nesten en tredjedel av livet. Vi blir stadig bli flere eldre og vi lever lenger. I Økonomiplan for Hvaler 2022 - 2024 heter det at kommunen fra i dag vil ha mer enn dobbelt så mange på 80 år innen 2030. Fremover vil Helse og omsorgsektoren møte store utfordringer.

For å møte utfordringen har jeg kommet med forslag om å utrede mulighetene for å prosjektere et seniorboligsamfunn, seniorleiligheter på Stokken. Der kunne det være både kafé, et servicesenter og annen næringsvirksomhet som for eksempel frisør, fotpleie og aktivitetsmuligheter. Et samlingsted hvor noen av de sosiale behov kan bli dekket.

Men nei, det skulle ikke være seniorleiligheter på en så flott utsiktstomt som Stokken. Skulle det være noe, så var muligheten ifølge ordføreren (Fredriksstad Blad 06.03.21.) på en inneklemt tomt på Kirkøy. Her kunne de eldre tilbringe sine siste leveår.

Det reiser noen spørsmål:

■ Hvorfor kan ikke de eldre få et tilbud om lettstelte leiligheter og sosialt felleskap på Stokken?

■ Hva er begrunnelsen for å si nei til dette?

■ Er et slikt vestvendt sted for flott for Hvalers pensjonister?

■ Skal de beste tomtene brukes til alt annet enn boliger?

Noen betraktninger til slutt.

Den nye skolen for de yngste på Asmaløy ser ut til å bli både moderne og kjempefin. Det kan Hvaler kommune bli stolt av å vise frem. Kommunen har nå også en unik sjanse til å gi en tilsvarende mulighet til eldre - et kjempeflott bosted på en eiendom som alle andre kommuner kan misunne oss.

Mulige byggherrer kan for eksempel være Hvaler kommune, OBOS eller private aktører.