Nå er våren her. En tid hvor naturen våkner til liv og hekketid for fuglene. Øra naturreservat er et våtmarksområde med stort naturmangfold og hekkeområde for flere av våre fuglearter. Samtidig ligger dette naturreservatet tett inntil til industrien. Dette kan stå seg godt, men det avhenger at industrien ikke belaster reservatet i stor grad. I den forbindelse ser vi gang på gang at enkelte aktører ikke helt klarer å holde det ryddig i eget reir, og avfall kommer på avveie og ender opp i reservatet. Dette er ikke greit. Dette må det ryddes opp i. Bokstavelig talt.

Fredrikstad var den første kommunen i landet som vedtok en egen handlingsplan plast, med tiltak for reduksjon av kommunens plastforbruk og tilførsel av plast og mikroplast til marine miljøer. Planen ble vedtatt i kultur- og miljøutvalget i 2018.

Mandag 15. mars ble flere av byens politikere tagget i et facebookinnlegg (over) om forsøpling på Øra. Marin Omsorg hadde vært på ryddeaksjon i Øra naturreservat og samlet 250 kilo avfall. En video dokumentere videre plast som blåser ut fra avfallsmottaket på Øra. I kommentarfeltet ligger også en video som viser mye forsøpling utenfor Frevar.

Østfold Gjenvinning eier bedriften der plasten blåser ut i naturreservatet. Dette skjer når det er sterk vind fra nord, er det blitt forklart. Etter at dette skjedde også i fjor sommer, fulgte kommunens miljøsjef opp med å pålegge bedrifter som forsøplet å rydde opp, etter en tilsynsrapport. I følge Fredriksstad Blad, lovet bedriftene opprydding og forbedring av rutinene. Det står videre i artikkelen at «Fredrikstad kommune oppfordret fylkesmannen i Oslo og Viken til å følge opp bedriftene for å finne bedre løsninger for lagring og håndtering av avfallet og dermed unngå forsøpling.»

For MDG OG SV har det vært en viktig sak at Fredrikstad kommune er en foregangskommune for å forhindre marin forsøpling. Da er det viktig at organisasjoner som driver rydding i skjærgården også opplever at jobben de gjør ikke oppfattes som forgjeves, ved at mottak for plast ikke godt nok forhindrer avfall fra å bli spredd på nytt med vind og vær.

Vi forventer at bedriftene nå tar dette på alvor, og at forsøplingsproblemet blir tatt tak i, før det er for sent for reservatets fugler og for det viktige naturmangfoldet i området. Vi liker ikke å få søppel kastet rundt i hagen vår – det gjør ikke fuglen heller. Forskjellen er at vi mennesker kan rydde opp, og nå er det på overtid med en permanent opprydning på Øra.