Som ny gruppeleder for Pensjonistpartiet føler jeg for å komme med noen kommentar til lørdagens oppslag der tidligere partileder Erik Simens Larsen nærmest går ut og dolker sitt gamle parti i ryggen. Det er jo på sin plass, siden Fredriksstad Blads journalister ikke engang har funnet det naturlig med en kommentar fra meg.

For det første føler jeg for å fortelle hvordan jeg ble gruppeleder i Pensjonistpartiet. Det er riktig som Erik Simens Larsen forteller i Demokraten at det var han som spurte meg, da han mente jeg hadde gjort en god jobb i helse- og velferdsutvalget, og han forsto jeg var på vei ut av politikken.

– Nei, svarte jeg først Erik Simens Larsen. Det kan jeg jo ikke, for jeg er imot bompenger, for flere sykehjemsplasser, og jeg mener det er nødvendig å begrense innvandringen for å få råd til å hjelpe folk som sliter her hjemme. Altså ga jeg uttrykk for å være ganske uenig i partiets program, slik jeg trodde det var etter å ha fulgt Simens Larsens stemmegivninger.

Larsen svarte meg da at jeg burde se på programmet. Jeg gjorde så, og fikk meg tidenes overraskelse. Partiprogrammet var nemlig helt klare på både bomringnei, begrenset innvandring og ja til flere sykehjem, så jeg sa da brått ja til å gjøre jobben. For å forsikre meg om at jeg var ønsket, ba jeg også Simens Larsen sjekke med styret at de ønsket meg som ny gruppeleder, og svaret jeg fikk tilbake var «ja».

Underveis hadde vi da en utfordring frem til valget. Simens Larsen mente seg bundet av en avtale med Ap, en avtale han tolket gjaldt et samarbeid i hver eneste lille sak, mens jeg som uavhengig representant kunne følge Pensjonistpartiets både nye – og gamle- program. Et program som lokalt og sentralt på mange punkter avvek fra Ap- politikk.

Forbauselsen er derfor stor når Simens Larsen nå velger å gå ut i avisene slik han gjør.

Underveis var det også en enighet mellom Simens Larsen og meg om at jeg fritt kunne samarbeide med hvilken fløy jeg ville etter valget, men han rådet meg til å følge de rødgrønne, da han mente det ville gi partiet mer makt. Han selv fortalte tidlig at han skulle gi seg uansett, så han kom ikke til å bry seg.

Forbauselsen er derfor stor når Simens Larsen nå velger å gå ut i avisene slik han gjør. Jeg sa for øvrig tidlig at jeg ikke kom til å inngå noen bindende samarbeidsavtale med de rødgrønne, da jeg klart følte meg forpliktet til et vedtatt partiprogram, og slik føler jeg det fortsatt også. Det er Pensjonistpartiets partiprogram som gir meg lederlinjene – og bare det.

Simens Larsen har dermed misforstått grovt når han i avisen sier vi har en samarbeidsavtale med Frp. Det har vi nemlig ikke, og det vet også Frp godt. Det eneste vi har, er et budsjettsamarbeid, fordi vi sammen vil beholde Emil Mørch og raskt bygge sykehjemsplasser, begrense innvandring og si nei til bomringer, vil gjøre sentrum tilgjengelig for alle osv.

Det er derfor ikke slik at vi vil følge Simens Larsens tradisjon med å stemme konsekvent med noe parti. Vårt partiprogram styrer nemlig våre valg, og det vil våre velgere få merke. Det er også slik at jeg som leder ikke kommer til å overstyre styrets vedtak. Sammen jobber vi om sakene, og vi kommer til å ha langt flere styremøter enn tidligere tradisjon i Pensjonistpartiet. Våre møter er til og med åpne, slik at alle medlemmer kan få uttale seg i sakene.

Det er jo rimelig at bladets lesere får saken fra flere kanter, er det ikke?