Gå til sidens hovedinnhold

Ottesen som skinnfell

Ap-gruppeleder Ottesen har gått offensivt ut med påstander om at Høyre er uberegnelig i politiske saker, og stadig skifter syn. Men når Ottesen blir utfordret er han ikke i stand til å underbygge påstandene sine. Det gjør at han fremstår som uredelig.

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg har vært gruppeleder for Høyre i Fredrikstad de siste seks årene. En rask analyse av kommunale sakspapirer viser at planutvalg, formannskap og bystyre gjennom disse seks årene har behandlet cirka 3.150 saker til sammen. Atle Ottesen er i stand til å vise til tre saker hvor Høyre angivelig skal ha skiftet syn.

I gjennomsnitt i én av tusen saker har altså Høyre endret syn underveis i prosessen. Å endre standpunkt i 0,1% av de sakene vi behandler gjør oss med andre ord uberegnelige og upålitelige?

Så kan det tillegges at jeg i min oversikt over politiske saker ikke har tatt med de mange hovedutvalgene kommunen har, i tillegg til planutvalget. Skulle alt vært inkludert ville antallet saker antagelig nærmet seg 5.000. I tillegg kan jeg melde at Atle Ottesen faktisk heller ikke opererer med korrekte opplysninger.

Les også

Alle partier gjør feil - vi også. Jeg har aldri påstått noe annet

Vi stemte ikke slik Ottesen påstår i saken om utbytte fra Frevar. Men det spiller mindre rolle, for tallet hans er uansett feil. Personlig kan jeg erindre i hvert fall fem saker hvor Høyre har endret oppfatning underveis i beslutningsprosessen i løpet av de siste seks årene. Jeg har ikke Ottesens skråsikkerhet, men det er ganske sikkert mere enn han påstår - snarere en håndfull, som tidligere anslått. Og det er jeg faktisk glad for. Politikk er ikke minst evnen til å lytte og lære.

I så måte er jeg redd det er betegnende at Ottesen ikke har gjort noe forsøk på å besvare eller kommentere det som er den virkelige utfordringen i denne saken: Hvor ofte har vi sett Arbeiderpartiet lytte på en slik måte at de har vært i stand til å rette opp politiske feil og endre kurs? De siste seks årene har planutvalget i Fredrikstad kommune behandlet 786 saker. Ottesen kan altså ikke vise til ett eneste tilfelle hvor Arbeiderpartiet underveis i behandlingen har snudd i en sak. Skal vi tro Ottesen er det bare Høyre av våre to partier som har gjort dette.

Jeg avslutter der hvor jeg begynte denne debatten med to saker som begge er betegnende, Marnet-saken og Gudeberg/Råkollen-saken: Rådhuset og bystyrets medlemmer bombarderes med protester, innsigelser og fortvilte mail. Årene går, og nye synspunkter, momenter og opplysninger kommer på bordet. Men det får aldri noen konsekvens.

Arbeiderpartiet står ikke bare fast. De står fastlåst. Og ikke bare i disse to sakene, men i alle de 784 andre plansakene som er blitt behandlet i Fredrikstad de siste seks årene. Ottesen kunne altså ikke nevne én eneste sak hvor Arbeiderpartiet har snudd på grunn av nye opplysninger, folkelige protester eller erkjennelse av egen feilvurdering. Ap's gruppeleder mener åpenbart at det er bra. Men er det ikke egentlig ille?

Kommentarer til denne saken