«Arbeidsplassene» i vårt distrikt vil være på Kystmuseet på Hvaler og Fredrikstad Museum i Gamlebyen, med oppstart lørdag 24. juni. Det vil si at i hele sommerferien har du og din familie mulighet til å stemple deg inn på jobb hos Østfoldmuseene. Totalt åtte museer kan du besøke i Østfold.

Tidskapsler, førstereisgutt og urter

På museet i Fredrikstad er aktiviteten: «Tidsrøvere! Snurr på tidskompasset og reis tilbake i tid. Lag din egen tidskapsel».

Og på Kystmuseet på Hvaler er tilbudet: «La havfrua vise vei. Prøv livet til førstereisgutt Hans Nielsen g en sjømannstatovering».

Og på Storedal Kultursenter er aktiviteten: «Dr. Storedal. Lær deg om de ulike urtenes legende kraft».

Industrifylket Østfold

«Bli med på ærbe» er Barnas Museumsstafett i ny drakt, og er en barneaktivitet som arrangeres på alle Østfoldmuseenes avdelinger gjennom sommeren.

– Vi ønsket i år å fornye Barnas Museumsstafett og gi den en ny «look». Østfold blir ofte omtalt som et industri fylke, men det har ikke bare vært i industrien som har preget vårt fylke og hvor folk har arbeidet. Vi har for eksempel hatt mange som har og som fortsatt arbeider som sjømenn og bønder. Noe av yrkesmangfoldet vil vi vise gjennom de ulike aktivitetene i stafetten – og samtidig gi barna et meningsfylt, lærerikt og pedagogisk opplegg gjennom sommerferien, sier prosjektleder for Barnas Museumsstafett Eileen Jahren Eriksen til Sarpsborg Arbeiderblad.

Premier til barna

– Også i år blir det premier, men dette inngår nå i et lønningssystem hvor prinsippene i arbeidet kommer frem. Blant annet får du mulighet til å ta lunsj, spare og få overtidstillegg for en flittig arbeidsmaur. Du vil ikke være arbeidsledig lenge, konkluderer Østfoldmuseene med.

«Lønn for ærbe» får du etter å ha vært på tre ulike arbeidsplasser i Østfoldmuseene. Da får du en historisk mynt og skinnpung. Overtidstillegg venter den som er en flittig arbeidsmaur på fire og fem arbeidsplass.

–Har du vært på seks arbeidsplasser, gir vi deg en kul termos. Og når du har jobbet deg gjennom alle åtte Østfoldmuseenes arbeidsplasser i sommer venter en matboks og vi gir deg tilgang til det kule nettbaserte spillet «Ærbe».

PS! Aktivitetene foregår ved Moss by- og industrimuseum, Borgarsyssel Museum, Fredrikstad Museum, Folkenborg Museum, Halden Historiske samlinger, Kystmuseet Hvaler, Haldenvassdragets Kanalmuseum og Storedal Kultursenter.