Støtter fotballdrift i Østfoldhallen – bidrar med en million hvert år

Mot fylkesrådmannens innstilling bestemte fylkesutvalget og Ole Haabeth, å støtte driften av fotballhallen i Østfoldhallen med en million i årlig driftstilskudd.