Østfold kan bli del av ny region i 2020

Vurderer sammenslåing: Fylkesordfører Ole Haabeth ser for seg en storregion fra Halden til Geilo. 8Arkivfoto: Geir A. Carlsson

Vurderer sammenslåing: Fylkesordfører Ole Haabeth ser for seg en storregion fra Halden til Geilo. 8Arkivfoto: Geir A. Carlsson

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Ole Haabeth ser flere fordeler ved å slå sammen Østfold, Akershus og Buskerud til en storregion rundt Oslo.

DEL

Fylkespolitikerne i Østfold har startet samtalene med kolleger i nabofylkene for å se på muligheten for å slå de tre fylkene sammen til en region med over en million innbyggere. Østfold og Buskerud har begge noe under 300.000 innbyggere, mens Akershus har rundt 600.000.

I juni skal fylkesutvalgene ha et felles møte, og til høsten møtes fylkestingene for å snakke om en mulig sammenslåing.

Hvis svaret er ja, kan Østfold fylkeskommune være historie fra 1. januar 2020.

Bedre veiforbindelser

Fylkesordfører Ole Haabeth tror det kan være mye å hente på å få en større region.

– I dag er Oslo knutepunktet for vei- og togtrafikken på Østlandet. Det meste skal gjennom hovedstaden. Vi trenger å få rustet opp veiene fra Østfold og nordover mot Lillestrøm, utenom Oslo. Det er også behov for bedre togforbindelser fra Østfold til Gardermoen, sier fylkesordføreren som mener at et større fylke kan overta flere oppgaver som utføres av staten og peker på riksveier og høyskoler som noen muligheter. Han vil beholde og styrke regionen som forvaltningsnivå.

Svenske erfaringer

– Men vil ikke innbyggerne miste fylkesidentiteten?

– Nei, jeg tror ikke det. Det er uansett ikke mange som føler seg som østfoldinger. Det er viktigere å få et sterkere regionnivå med større gjennomslagskraft når pengene skal fordeles, mener han.

Haabeth trekker frem Västra Götalands-regionen i Sverige som et eksempel på en vellykket sammenslåing mellom flere tidligere fylker (län).

Artikkeltags