- Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på fredagens pressekonferanse.

Fra desember vil det innføres følgende forbedringer:

Linje L22 Mysen-Skøyen – to avganger hver vei får stopp på Vevelstad i rushtiden. Sammen med Ruters busstilbud fra Bøleråsen og Vevelstadåsen gir dette et godt tilbud som avlaster eksisterende avganger

Linje L22X Mysen-Oslo S (rushtidsavganger), to avganger hver vei får stopp både på Kolbotn og Vevelstad

Det settes opp en ny avgang på linje L2 på strekningen Kolbotn-Oslo S i morgensrush

Det settes opp en ny avgang på linje L21 Skøyen-Moss i ettermiddagsrush

Tre nye avganger i morgenrush mot Moss på linje L21

Tre nye avganger i ettermiddagsrush mot Oslo på linje L21

Tilbudsforbedringen betyr at det blir halvtimesruter i rushtiden i begge retninger på linje L21 Stabekk-Moss. Dette kommer særlig reisende til og fra Moss, Vestby og Ås til å merke. Flere avganger i motstrøms rush er viktig for å fange opp økt innpendling til Ås og Vestby. Kolbotn får også flere avganger i rushtiden. Flere av tilbudsforbedringene bidrar til å lette trykket på lokaltoget mellom Ski og Stabekk (L2).

Vurderer dobbeltdekkere

Jernbanedirektoratet har også fått i oppdrag å vurdere om toetasjes tog kan være en god løsning på Østfoldbanen. Dette arbeidet pågår for fullt og direktoratet skal blant annet se på kostnader for å gjøre nødvendige tilpasninger av infrastrukturen og verksteder. Dette arbeidet er forventet ferdig til høsten.

Bedre dekning ombord

Mobiloperatørene har bygget ut nettdekningen langs Østfoldbanen, mens Bane NOR har sørget for nettdekning i tunnelene. Utfordringen har vært at en del av togene som brukes på strekningen har vært for "tette" til at signalene slipper inn i kupeene. Det må derfor installeres mottaksutstyr (repeatere) om bord i disse togene for at de reisende skal kunne arbeide, se film eller surfe på nett.

Det er først og fremst i de litt eldre togene som brukes i InterCity-trafikken på strekningen Oslo-Halden (R20) det er behov for ombordutstyr. Disse togsettene vil derfor stå høyt på prioriteringslista.

 Flirt-tog som er i trafikk på Østfoldbanen mellom Oslo og Mysen og Oslo og Moss har allerede dette utstyret montert.

Arbeidet med å installere repeatere starter neste år - 2019.