I løpet av de neste to månedene får ungdom som har søkt videregående utdanning beskjed om hvor de er kommet inn, og hvor de eventuelt står på venteliste. Valget må tas. Vi i Meny frykter at den nedadgående trenden for matfagene fortsetter. Det bekymrer oss. Vi sliter allerede i dag med å rekruttere faglærte til våre ferskvarestillinger.

Utfordringen er godt kjent. Det er for få som utdanner seg til yrkesfag i Norge. De fleste vil ha en master heller enn å bli en mester. Dette selv om det er tilstrekkelig med lærlingeplasser og at man i mange fag nesten er garantert jobb etter endt utdannelse.

For matfagene er situasjonen prekær. På 12 år er antallet søkere til matfagene redusert med 35 prosent. I år var det en liten økning til Vg1, men det monner dessverre ikke. Å få tak i gode fagfolk er blitt stadig vanskeligere. Dette gjelder ikke minst her i Østfold.

For en supermarkedkjede som Meny er dette en utfordring. Vi trenger fagfolk i våre ti butikker i Østfold og 185 butikker på landsbasis. Dette for å levere den kvaliteten som forbrukerne forventer. Vi har til enhver tid nesten 1000 personer med fagbrev som butikkslakter, konditor eller sjømathandler i våre butikker.

De fleste vil ha en master heller enn å bli en mester.

I Meny sitter vi ikke og venter på at noen andre skal løse dette problemet for oss. Vi jobber aktivt selv for å få ungdommer til å velge matfag, og vi har cirka 100 lærlingeplasser hvor vi jobber for å tiltrekke oss de unge som brenner for matfagene. I løpet av ti år har vi utdannet ca. 1000 lærlinger. Fagfolk som i dag jobber i Meny, eller som har valgt å utvikle faget sitt andre steder.

Det vi har lært, er at de fleste ikke vet hvilke muligheter yrkesfag kan gi. De vet ikke hvor viktig matfagene er for produktutvikling, matopplevelser og det å ivareta norsk matkultur. De vet ikke hvilken anerkjennelse de faktisk får fra de mange forbrukerne som er glad i god mat. Og de vet ikke hvor variert arbeidsdagene kan være, uansett om man jobber i Meny, eller med matfag andre steder.

Vi oppfordrer ungdom som ønsker seg en spennende og variert jobb om å søke seg til matfagene. Her på Meny i Østfold står vi med åpne armer for faglærte som ønsker å jobbe med mat og norsk matkultur.