Gå til sidens hovedinnhold

Østfold-politiet reagerer langt raskere enn kravene til responstid

Artikkelen er over 5 år gammel

Østfold-politiet lå langt under de kravene til responstid som kreves av politiet i såkalte hasteoppdrag.

2015 var det første året som norsk politi startet med måling av responstid, altså tiden fra politiet mottar melding til de er på plass på åstedet. Kravene til responstid ble innført i januar i fjor, og gjelder for såkalte hasteoppdrag der liv og helse samt store materielle verdier er i fare, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

386 hasteoppdrag

Kravene til responstid er delt inn i tre kategorier; byer med 20.000 innbyggere eller mer, steder med 2.000-19.999 innbyggere og steder med færre enn 2.000 innbyggere.

For den kategorien med flere enn 20.000 innbyggere ble det målt 386 slike hasteoppdrag i fjor. Responstidskravene er 10 minutter i 50 prosent av oppdragene og 25 minutter på 80 prosent oppdragene. I virkeligheten hadde Østfold-politiet en responstid på sju minutter på 50 prosent av oppdragene og 11 prosent på 80 prosent av de. Altså langt innenfor kravene.

Fungerende leder for Fellesoperativ enhet i Politiet i Østfold, politiinspektør Beatrice Bøe, er godt fornøyd med disse tallene, og forsikrer at det jobbes kontinuerlig for å oppnå målene.

– Publikum kan være trygge på at politiet kommer innen tidsfristen som er satt for slike oppdrag, sier hun, og legger til at også Follo og Romerike – som nå sammen med tidligere Østfold politidistrikt utgjør nye Øst politidistrikt – også kan vise til i responstider som ligger godt under kravene.

Bort med gamle saker

På de mindre stedene i Østfold, er responstiden noe høyere, men likevel godt under kravene til responstid. På steder med mellom 2.000 og 19.999 innbyggere var responstiden i fjor 13 minutter på 50 prosent av oppdragene, mens kravet er 15 minutter. På 80 prosent av oppdragene var responstiden 19 minutter mot et krav på 25 minutter. På steder med færre enn 2.000 innbyggere var den faktiske responstiden på 13 minutter på 50 prosent av oppdragene, mens den lå på 20 minutter i 80 prosent av oppdragene. Her var kravene henholdsvis 15 og 30 minutter.

Ved inngangen til 2015 var Østfold-politiets store mål å få redusert antall restansesaker – altså gamle straffesaker som hadde sirkulert altfor lenge i systemet. Per 1. januar i fjor slet politiet med 3.579 gamle saker. Nøyaktig ett år senere var antallet gamle saker nede i 2.066, en nedgang på rundt 42 prosent.

513 ble uttransportert

Da ledelsen i Politiet i Østfold i går la fram straffesakstallene fra i fjor, sa leder for spesialseksjonen retts- og påtaleenheten i Østfold, politiinspektør Espen Jamissen at han er stolt av det omfattende arbeidet som ansatte i Østfold-politiet har gjort for å få ned restansetallene.

– Etter at vi samlet retts- og påtaleenheten på Grålum, har vi sammen funnet fram til bedre arbeidsmetoder og arbeidsformer, blant annet gjennom tettere dialog. I dag er vi blitt mye flinkere til å sile saker på et tidligere tidspunkt og vi har klart å fjerne noen av tidstyvene. I arbeidet med å få ned antall restansesaker, har alle i hele straffesakskjeden gjort en kjempejobb, skryter politiinspektøren.

Selv om Østfold-politiet ikke nådde målet for fjoråret, uttransporterte Østfold-politiet 513 personer i fjor. Målet var å uttransportere 580.

– Vi uttransporterte rekordmange kriminelle utenlandske borgere i fjor. Flere av dem var kjente kriminelle som har begått en lang rekke forbrytelser i Norge. Vi mener bruk av bort- og utvisninger er et godt kriminalitetsreduserende virkemiddel, og vi mener at dette slår positivt ut på statistikken når det gjelder vinningskriminaliteten, som går ned, sier leder for Felles kriminalenhet, Tom Erik Guttulsrød.

Kommentarer til denne saken