Østfold fylkeskommunes nye miniserie «Østfold Naturligvis» handler om naturen i fylket vårt, om steder å dra, ting å gjøre og om planter og dyr.