Vil ha flere busspassasjerer i Østfold

GRATIS BUSS: Valgkamputspillet om gratis buss på kvelder og helg blir først behandlet av fylkespolitikerne på nyåret. Også andre tiltak skal drøftes for å få flere til å reise kollektivt. (Foto: jarl morten andersen/SA)

GRATIS BUSS: Valgkamputspillet om gratis buss på kvelder og helg blir først behandlet av fylkespolitikerne på nyåret. Også andre tiltak skal drøftes for å få flere til å reise kollektivt. (Foto: jarl morten andersen/SA)

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Det er satt av 11 millioner kroner i fylkesbudsjettet i 2016 til tiltak for å få flere østfoldinger til å reise kollektivt.

DEL

«Østfold tar bussen» er navnet på prosjektet hvor det skal etablere ulike stimuleringstiltak.

– En forsøksordning med gratis buss inngår i prosjektet, sier lederen av samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune, Olav Moe (KrF), til Sarpsborg Arbeiderblad.

Hva skal til for at du tar bussen? Les svarene fra FBs lesere her!

Det var Arbeiderpartiets nestleder i komiteen i forrige periode, Andreas Lervik, som i valgkampen i høst tok til orde for en ordning hvor passasjerene kan reise gratis på kveld og i helgene.

Følger opp utspillet

Siden Lervik er blitt leder av næringskomiteen, er det Olav Moe som følger opp utspillet.

Under behandlingen av fylkesbudsjettet for neste år var det bred enighet om å satse på kollektivtrafikken.

– I tillegg til forsøksordningen med gratis buss håper vi på et bredt samarbeid med næringslivet. Blant annet skal vi kartlegge passasjergrunnlaget for arbeidsreiser og se på mulige tiltak for å flere over fra bil til buss, sier Moe.

Olav Moe viser i den forbindelse til tilbudet som er etablert i forbindelse med det nye sykehuset på Kalnes. Erfaringene er gode og fylkestingspolitikerne er ikke fremmed for å få til tilsvarende ordninger flere steder i Østfold.

Det er videre ønskelig å se nærmere på flere avganger med Østfoldringen, som binder ytre og indre deler av fylket sammen.

Lederen av samferdselskomiteen viser til at det er satt av 11 millioner kroner til prosjektet «Østfold tar bussen».

Avgjøres  på nyåret

På hvilken måte disse pengene skal brukes, blir avklart tidlig på nyåret.

– Vi har som en del av budsjettvedtaket anmodet administrasjonen om en sak til samferdselskomiteen så snart som mulig. Da blir det forhåpentligvis tatt en avgjørelse om hvilke stimuleringstiltak vi etablerer, understreker Olav Moe.

Artikkeltags