Overgangen for Østfold kollektivtrafikk til appen "ØstfoldReise" har ikke gått smertefritt. Appen skulle gjøre det lettere å planlegge og bestille kollektivreisen, men har foreløpig ikke fungert som ventet. Lørdag har appen vist feil avgangstider, og det har ikke vært mulig å bestille billetter på mobilen.

Østfold kollektivtrafikk bekrefter selv problemene med appen på sine hjemmesider sine hjemmesider.

Vi har fått beskjed fra vår leverandør om at feilene vil rettes tidligst 3. mars. Vi beklager ulempen dette medfører, skriver Østfold kollektivtrafikk i pressemeldingen.