Det nystiftede Scenekunstrådet i Fredrikstad setter i Fredriksstad Blad 17.2 spørsmålstegn ved navnevalget til det nystiftede Østfold Internasjonale Teater. Vi håper her å kunne besvare de fleste av deres spørsmål.

Navn er viktig, nettopp fordi, som innsenderne påpeker, det sier mye om en identitet, innhold og visjon. Vårt består altså av tre ord:

Østfold: Teateret har vært i drift helt siden 1991, men med ulike mandat og navn: Østfold teaterverksted, Østfold Teater, Scenekunst Østfold, Østfold kulturutvikling avdeling scenekunst og til slutt «arbeidstittelen» Østfoldteatret AS. Østfold er den røde tråden i navnehistorikken og er innarbeidet hos utallige samarbeidspartnere. Selv om det ikke lenger eksisterer som administrativ enhet, vil Østfold fortsatt være et geografisk område som mange har et forhold til, og som representerer virksomhetens opphav og geografiske tilholdssted. Teatret skal spille både i resten av Viken og utenfor regionens grenser, men vi ønsker å ta med oss noe av historien videre, være tydelige på hvor vi kommer fra og stolte av det.

Vi er stolte av navnet Østfold internasjonale teater som er regionalt og historisk forankret samtidig som det gjenspeiler teatrets profil og mandatet fra eierne.

Internasjonale: Teateret har allerede produsert en rekke innovative verk i samarbeid med internasjonale og norske kunstnere, noe som kommer både det lokale kulturlivet og publikum til gode. Scenekunsten skal gjenspeile verden slik den er, og den er globalisert, også i Østfold. I vår region har en betydelig andel av befolkningen flerkulturell bakgrunn, og vi ønsker å være et teater som er relevant for alle. I etableringen av selskapet har eierne vektlagt det internasjonale arbeidet. Selskapets formål fastslår blant annet at teatret skal være turnerende, for hele regionen, bidra til utvikling av regionens kunst- og kulturliv og ha både regional, nasjonal og internasjonal orientering. Styret har videre vedtatt at det internasjonale arbeidet skal være et prioritert satsingsområde i årene fremover og at man ønsker å bygge videre på et unikt internasjonalt nettverk som gir Østfold Internasjonale Teater mulighet til å være en brubygger mellom det internasjonale scenekunstfeltet og norske kunstnere. Teatersjefstillingen vil være en åremålsstilling med full kunstnerisk frihet innenfor teatrets formål og mandat.

Teater: Teater kan være så mangt. Fra og med januar er Østfold Internasjonale Teater et av tre offentlige teatre i Viken, som alle har sine spesifikke satsingsområder. Østfold har allerede markert seg på nasjonalt nivå med forestillinger basert på ny dramatikk, samt en unik repertoarliste av stedsspesifikke forestillinger og forestillinger i offentlig rom. Teater utenfor scenerommet innebærer at man lager forestillinger også for et publikum som ikke vanligvis oppsøker et teater. Et eksempel er teatrets storsatsing neste år, Flygel – den umulige reisen, der vi samarbeider med 16 kommuner i Viken om å trekke et flygel tvers gjennom det nye storfylket – mens det blir spilt på. To lokale urpremièrer står også på programmet. Utover profesjonelle dramatikere, skuespillere, scenografer, instruktører, lyd- og lysdesignere, engasjerer mange av produksjonene også et stort antall frivillige – og publikum.

Prosessen bak navnevalget: Daværende Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune stiftet selskapet i oktober i fjor under det foreløpige navnet Østfoldteatret AS. Ved stiftingen ble det bestemt å kjøre en prosess på endelig navn, identitet og visuelt uttrykk. Fra eiernes side var det forutsatt at navnet skulle ha en regional forankring. Oppdraget med å lede prosessen gikk etter anbud til det Fredrikstad-baserte byrået Provinsen, som har jobbet sammen med en nedsatt arbeidsgruppe fra teatret. Det var allerede gjort et grundig forarbeid i etableringen av teatret, blant annet to utredninger og intervjuer med en referansegruppe. Landskapsarkitekt, forfatter og tidligere ansatt hos fylkeskonservatoren, Lars Ole Klavestad, ble hentet inn som bidragsyter og inspirator innen historikk og stedsnavn i regionen. Styret har så kommet med sine innspill, før endelig forslag ble sendt til ekstraordinær generalforsamling ved eierne, Fredrikstad kommune og Viken fylkeskommune. Rundt 90 forslag med regional forankring ble vurdert. Innbyggerne kan ha tillit til at man har hatt en grundig prosess innenfor de rammer vi har hatt til rådighet. Vi er stolte av navnet Østfold Internasjonale Teater som er regionalt og historisk forankret samtidig som det gjenspeiler teatrets profil og mandatet fra eierne.

Teatret har offisiell åpning i Fredrikstad sentrum 8.–10. mai. Vi har allerede invitert både Scenekunstrådet i Fredrikstad og resten av scenekunstmiljøet i regionen til Teatertreff den 12. mars. Vi gleder oss til videre samtaler, samarbeid og mange spennende kunstopplevelser både i Fredrikstad og Viken for øvrig i tiden fremover. Velkommen!