Politiet flytter inn her på Grålum

Skatteetaten på Grålum, Skatt Øst

Skatteetaten på Grålum, Skatt Øst Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Neste uke kan du treffe politiet på skattekontoret på Grålum. De to etatene inngår et samarbeid.

DEL

Det opplyser politiet selv. I en pressemelding melder politiet følgende:

–Fra onsdag 18. mai treffer du politiet en gang i uken når du møter opp på skattekontoret på Grålum. Nå skal de to etatene samarbeide om å skape en bedre samhandling på saker som omhandler arbeidsgivere og utenlandske arbeidstakere.

Utenlandssenteret ved Skatt østs kontor på Grålum startet opp i juni 2015 og har som hovedmål å skape bedre og mer effektiv oppgaveløsning, primært for arbeidsgivere og

utenlandske arbeidstakere i regionen. Det har vært jobbet over lengre tid for at utlendingsforvaltningen i politiet skal bli en del av dette regionale samarbeidsprosjektet. Et tverretatlig samarbeid vil gi mer helhetlig informasjon om rettigheter og plikter i norsk

arbeidsliv. I tillegg vil det gi en bedre oversikt for kundegruppen som i enkeltsaker vil kunne forholde seg i til ett oppmøtested.

Og videre:

– Et slikt tverretatlig samarbeid hvor man jobber mer koordinert på et fagområde, ift bruk av ressurser og virkemidler gir en økt mulighet til å avdekke misbruk av systemet. Økt fokus på ID og bruk av falske identiteter vil også virke forbyggende mot sosial dumping samt øke

muligheten til å bekjempe arbeidskriminalitet i regionen. Politiet vil i første omgang bemanne to skranker på Skatt øst 1 gang i uken. Fra høsten av er det besluttet at det vil bli 2 dager i uken.

Artikkeltags