Høyre har tydeligvis gode dager når de slipper å ta ansvar for å få vedtatt noe budsjett. Rebbestad og Nord fra Viken Høyre oppfordrer til handling fremfor festtaler, særlig når det gjelder Oslofjorden. I Høyres alternative budsjett har de foreslått mange ekstra millioner øremerket miljøtilstanden i fjorden, og andre gode tiltak.

Engasjementet er flott, men man kan undre seg over hvorfor det ble med festtaler og lite handling i de åtte årene Høyre ledet regjeringen. Så er det fint at de etter langt om lenge la frem en plan for en renere fjord.

Dessverre fulgte det få midler med. Planen inneholder mange gode intensjoner, men dette var tydeligvis festtaler?

Men greit, selv om verken forrige eller nåværende regjering så langt har tatt fjorden tilstrekkelig alvorlig, så bør Viken fylkeskommune gjøre sitt. Derfor fikk vi gjennom i et rødgrønt budsjettforlik i fylket hvor det settes av halvannen million årlig for å styrke innsatsen for Oslofjorden.

Vi vedtar at fylkeskommunen skal spille en mer aktiv rolle i samarbeid med andre fylker, kommuner, statsforvalteren og andre forvaltningsnivåer og relevante aktører, for å bedre tilstanden i og rundt Oslofjorden.

Så skulle vi gjerne sette av større midler, men det er flere andre vi kan forvente bidrag fra, ikke minst Oslo, Vestfold og Telemark og staten. Mye av det som blir vesentlig er uansett ikke penger, men i hvilken grad det kommer vedtak som faktisk skjermer fjorden. Det vil for eksempel være galskap om det sprenges ut en ny skipstrasé vest for Oscarsborg og Håøya.

Det er så surrealistisk ødeleggende og går så på tvers av den kunnskapen vi har om fjorden at vi må tro at de planene skrinlegges snarest. MDG har tatt opp dette på fylkestinget, på Stortinget og i flere av de berørte kommunene. Vi får tro at alle ansvarlige instanser er enige om at dette er et tiltak som er utenkelig, selv om det åpenbart er tenkelig for Kystverket.

Vi må ta grep for å begrense avrenning fra kloakkanlegg og landbruk i kommunene langs Oslofjorden, men også fra kommunene som ligger langs elvene som renner ut i fjorden. Vi må se på hundremetersbeltet rundt fjorden. Kan vi gjøre tiltak så det ikke fortsetter å bli nedbygd, men heller restaureres og åpnes mer for friluftsliv?

Listen er lang, og ikke alt handler om penger, men politisk vilje til å beskytte en fjord som har enorm betydning både for innbyggere og for det biologiske mangfoldet i vår region.

Men har virkelig Viken Høyre reelt foreslått mer penger enn det som ligger i det rødgrønne budsjettforliket? De «sparer inn» 20 millioner årlig i såkalt gevinstrealisering av fylkessammenslåingen. Dette er ikke penger de reelt kan flytte på. Dels fordi fylkesrådet allerede har lagt inn et langt større årlig kutt for å finansiere blant annet nødvendige skoler og dels fordi vi står overfor en oppdeling av Viken som muligens gjør at vi får et langt strammere budsjett og med færre muligheter i mange år fremover.

Vi deler Høyres bekymringen om at en Viken-oppdeling kan føre til at viktige saker skyves på, og at en oppdeling av fylket kan bety en fragmentering av ansvar.

Vi deler også mange av Viken Høyres forhåpninger for fjorden, men vi ønsker realistisk budsjettering og mener som i ordtaket at én fugl i hånden er bedre enn ti på taket, selv om vi generelt trives best med både ti og helst veldig mange flere både på taket og ikke minst over fjorden!