– Vi mener det strider mot finansavtaleloven, sier Kim René Hamre, konstituert leder i organisasjonen Ja til kontanter, en organisasjon som startet som en Facebook-gruppe i 2014. Facebook-gruppen har rundt 51.000 medlemmer. og selve organisasjonen rundt 1.600 medlemmer.

Det var tirsdag Fredriksstad Blad kunne fortelle at det fra 1. februar vil koste deg 20 kroner ekstra å betale en voksenbillett kontant på bussen i Østfold. Vedtaket gjelder ikke barn og honnør. Bakgrunnen for vedtaket fra fylkespolitikerne er ønsket om mindre kontanter på bussene.

Skal ikke gi «vesentlig merutgift»

Det er finansavtalelovens paragraf 38 Hamre viser til. Denne slår fast at en forbruker alltid har rett til å betale med sedler og mynter.

– Men sier den noe om forbrukeren har rett til å slippe avgift ved kontant betaling?

– Den sier at mottakeren kan gi nærmere anvisning om betalingsmåten – dersom dette ikke medfører vesentlig merutgift eller andre ulemper for betaleren. Det er det siste om vesentlig merutgift som gjør at vi mener dette strider mot denne paragrafen, sier Hamre.

Selv mener han at 20 kroners tillegg på en billett til 40 kroner, må kalles for vesentlig merutgift. Han viser til en uttalelse fra justisdepartementet fra 2010, det de vurderte et kontanttillegg på ti kroner på en 140 kroners-billett med flybussen. Svaret den gang var at det ikke skal mye til før terskelen er overskredet for når retten etter finansavtaleloven blir undergravet.

– Kontanter hindrer unødig innsyn

– Hvorfor er dere så opptatt av å kunne betale med kontanter?

– Fordi kontanter fremmer konkurranse blant betalingsmidler og hindrer unødig innsyn og innblanding fra stat og forvaltning. Det sikrer privatliv, sier Hamre.

– Mener du at staten ikke skal ha innsyn i hva du har av penger og hva du bruker dem på?

– Vi tenker at anonymitet og personvern er grunnleggende menneskerettigheter. Tenk at du kjøper ting som kanskje er litt sensitivt for deg, som du ikke har lyst til at andre skal vite at du kjøper, sier Hamre, som hevder han vet om folk som har fått høre fra bankfolk at det kan lønne seg å bruke kontanter når man kjøper tobakk og alkohol.

Han opplyser for øvrig at organisasjonen har fått flere fylkeskommuner til å snu når det gjelder kontantnekt i kantiner på videregående skoler.

Paragrafen han viser til var ikke tema i saksfremlegget på fylkesrådets bord da vedtaket ble gjort 13. januar. Det lyktes heller ikke Fredriksstad Blad torsdag å få svar på om den har vært vurdert underveis og i tilfelle hvordan.

– Tillegget må være av en viss størrelse

Børre Johnsen, direktør i Østfold kollektivtrafikk, sier i en epost at hensikten med tillegget er å redusere beholdningen av kontanter hos sjåførene.

–Dette er viktig for å øke sikkerheten om bord. I tillegg vil det bidra til å redusere tiden det tar å billettere. Behandling av kontanter er også en vesentlig kostnad for busselskapet som vi ønsker å redusere, sier Johnsen.

Når det gjelder Ja til kontanters tolkning av finansavtaleloven, sier han følgende:

– Vi vil foreta en ny vurdering av tillegget når det gjelder finansavtaleloven og se på innretningen av kontanttillegget, men vi mener at tillegget må være av en viss størrelse for å ha den ønskede virkningen, nemlig å redusere kontanthåndteringen på bussene til fordel både for kundene og sjåføren.