110 millioner kroner dyrere på to år

Endrer inngangsporten: Flere bygg på Ørebekk og Seut skal rives for å gi plass til firefeltsveien. Staten dekker 400 av 675 millioner kr. Arkivfoto; Geir A. Carlsson

Endrer inngangsporten: Flere bygg på Ørebekk og Seut skal rives for å gi plass til firefeltsveien. Staten dekker 400 av 675 millioner kr. Arkivfoto; Geir A. Carlsson

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

I 2012 anslo Statens vegvesen at firefeltsveien fra Simo til Ørebekk skulle koste 550 millioner kr. Nå er beløpet økt til 675 millioner kroner.

DEL

Når vi justerer for prisstigningen, gir det en kostnadsøkning på 110 millioner kroner. Dette går frem av bypakkeforslaget som statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp) la frem rett før jul:   Betalingsperioden blir trolig lengre

Staten skal dekke 400 millioner kroner av regningen for firefeltsveien, og bilistene må ut med 275 millioner i bompenger, hvis sluttsummen ender på 675 millioner for de i alt 1,4 kilometerne fra Simo til rundkjøringen ved Mascot på Ørebekk.

Utgiftsøkningen skal betales av bilistene i de åtte bomstasjonene som Fredrikstad vil få i 2017, så snart firefeltsveien fra Simo til Ørebekk står ferdig. En av stasjonene kommer på Seut.

Snart på anbud

Prosjektleder Tore Veum i Statens vegvesen sier at prosjektet sendes ut på anbud til entreprenører så snart Stortinget har gitt grønt lys: Nå kommer det penger

Det skal holde hardt å starte i mai 2015 som det er lagt opp til i bypakken. Da må Stortinget ta en hurtig beslutning og alt gå på skinner. Men tempoet vil bli høyt.

Les også: Frykter forsinkelse i veiutbyggingen

– Vi regner med å komme i gang med byggingen i sommer og tar sikte på å bli ferdig med veien i løpet av 2017, sier han.

Rivningsarbeidene kan starte tidligere. En rekke bygninger på Ørebekk og Seut må vike plass for den nye firefeltsveien, som skal bygges i 30,5 meters bredde på store deler av strekningen, med gang- og sykkelveier på begge sider. Riksveiutbyggingen blir også et skikkelig løft for gående og syklister.

Veum opplyser at Statens vegvesen nå har tilgang til alle eiendommene som skal brukes til veien, med ett unntak.

Kalkpele 15 meter ned

Som i store deler av Fredrikstad består grunnen av lere, og her blir det snakk om et omfattende forsterkningsarbeid. Økte brukostnader og utgifter til byggherren driver også regningen i været.
Grunnforholdene er spesielt dårlige nær jernbanen, og det er nødvendig å kalkpele 15 meter ned i bakken fra Seut til Simo. Mellom Mascot og Seutelva kommer det to kulverter (rørgate under bakken). Krysset på Ørebekk skal bygges i to plan, og det blir ny bru over Seutelva. Byggingen av firefeltsveien er et komplekst prosjekt med en rekke elementer.

Mens disse arbeidene pågår skal trafikantene bruke en ny omkjøringsvei i Pancoveien mellom Mascot og Seutelva, videre over en midlertidig bru og langs elva til Simo. Det skal også bygges en midlertidig gang- og sykkelvei. Her skal trafikken gå i 1,5 år fra sommeren eller høsten 2015.
– Prosjektet vil gi forsinkelser. Vi vil redusere belastningen for trafikantene så mye som mulig, sier Tore Veum.

Rundt 25.000 biler trafikkerer denne strekningen hvert døgn (ÅDT= Årsdøgnstrafikk).

Kollektivfelt eller 2+?

En av hovedhensiktene med å bygge firefeltsveien er å få en bedre fremkommelighet for bussene. De to kjørefeltene i hver retning skal skilles av en midtrabatt. To av fire felt skal brukes enten til sambruksfelt (2+-felt som på Fredrikstadbrua) eller et rent kollektivfelt. Valget er ikke tatt. Men det blir ikke to åpne felt for alle i hver retning som på Rolvsøyveien.


 

Artikkeltags