Gå til sidens hovedinnhold

Ordføreren: Truls Velgaard fusker med fakta

Artikkelen er over 1 år gammel

Høyres Truls Velgaard bruker bare det som passer inn i hans konspirasjon, svarer ordfører Jon-Ivar Nygård.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg slutter aldri å overraskes over hvor forskjellig oppfatning man kan ha om saklige forhold i politikken selv om jeg jo selvsagt forstår spillet. Den senere tid har det dessverre endt opp i beskyldninger mot både kommunen sin administrasjon og undertegnede om urent trav i form av en lovlighetsklage på vedtaket i kommunens arealplan.

Den sentrale påstanden er at undertegnede bestilte et notat for å overbevise samarbeidspartier om å stemme mot sin egen overbevisning i arealplanen, på det mye omtalte området til Fredrikstad Marineservice, på Gressvik.

La meg slå det fast med en gang. Påstanden er helt uriktig og svært langt unna det som er sant. Jeg bestilte aldri et slikt notat. Truls Velgaard forsøker å underbygge at jeg har gjort nettopp det ved å trekke ut noen sitater av e-postutveksling mellom administrasjonen og meg, men bruker bare det som passer inn i hans konspirasjon.

Les også

Ordføreren fikk skreddersydde dokumenter fra kommunedirektøren

Dette er selvsagt litt omstendelig å forklare og belyse for den jevne leser fordi det handler om prosesser og prosedyrer i det politiske systemet som de færreste interesserer seg for, men jeg skal likevel forsøke.

Først litt om området til Fredrikstad Marineservice og veien fram til status som framtidig boligareal. Det har blitt forsøkt framstilt som en idé fra mitt parti, Arbeiderpartiet. Det er ikke sant. Området kom inn i planen som et forslag fra administrasjonen. Hele bystyret, inklusive Høyre, sendte planen ut på høring med området som framtidig boligområde, ikke en gang, men to ganger.

Under den siste høringen kom det svært tydelige signaler fra en grunneier (Fredrikstad Marineservice) om at de ikke ønsket denne endringen. Dette har alle partier tatt på alvor og derfor har partiene, flertall og mindretall, vært på jakt etter hvordan Fredrikstad Marineservice kan sikres videre drift slik de ønsker.

For egen del kan jeg nevne at det gjennom flere e-poster til administrasjonen og referat fra et møte Atle Ottesen og undertegnede hadde med Ragnar Karlsen i Fredrikstad Marineservice går klart fram at vi ønsker at bedriften skal kunne fortsette og at vi har vært på jakt etter virkemidler for å oppnå nettopp det.

Les også

Bystyret sa ja til «nye» Gressvik: – Håper denne ukjente perlen vil få ny vitalitet

Flertallspartiene valgte å lete etter svar som ikke innebar å endre den planen bystyret to ganger hadde sendt fra seg enstemmig fordi det innebar betydelig risiko for at hele planen ville få utsatt sluttbehandling. Hovedargumentet var at planen allerede var på overtid og svært mange aktører med store verdier i spill ventet på avklaring.

28. mai i år gjennomførte flertallspartiene et møte for å avklare hvordan vi kunne enes om et felles vedtak for arealplanen. Referatet slår fast følgende: «Vi er enige i arealplanen og undersøker om det finnes muligheter for noen justeringer i tråd med våre spørsmål». Legg merke til at dette er før e-postutvekslingen Velgaard viser til.

Partiene hadde til sammen seks spørsmål til administrasjonen. Dette var spørsmål vi ønsket svar på for å kunne utforme eventuelle konkrete endringsforslag. For den uinnvidde leser så er det greit å nevne at det er helt vanlig praksis i Fredrikstad kommune som alle partier benytter seg av.

Disse spørsmålene ble sendt av gårde til administrasjonen dagen etterpå på vegne av Ap, MDG, Sp, Rødt, Sv og Bymiljølista. Et av spørsmålene omhandlet Fredrikstad Marineservice.

Flertallet hadde og har en klar oppfatning av at bedriften kan fortsette sin virksomhet på Gressvik i overskuelig framtid selv med nye planstatus, men ønsket å undersøke om det var mulig å legge ytterligere føringer som også sikret bedriften muligheter til å utvikle seg på tomta.

Vi fikk svar av administrasjonen dagen etter. Svaret på dette var dessverre nei. Det spørsmålet valgte jeg å forfølge i den nå så berømte e-posten, men målet var ikke som Velgaard skriver å overtale andre, men å hjelpe bedriften og fordi jeg var litt usikker på om administrasjonen hadde forstått hva vi var på jakt etter.

Her er noen sitater Velgaard, så behendig, ikke valgte å ta med:

«Veldig bra. Dette er til god hjelp. Vi sliter litt med området til Marineservice. Er det ingen ting vi kan gjøre som skaper større trygghet for eier? (Jeg frykter at det kan kræsjlande ved at det oppstår et flertall for å skifte farge på kartet på tross av at det betyr ny høring)»

«Takk for gode tilbakemeldinger. Det med felles plankrav/regulering er forstått. Konsekvensene av endring i planen nå tror jeg også er forstått. Det som henger er om det går an på et eller annet vis å sørge for at driver ikke møter veggen hvis han vil sette opp f. eks et nytt lagerbygg. Jeg skjønner at dette ikke er rett fram, men vi leter etter løsninger som får planen til å lande mykt»

I motsetning til Velgaard har jeg tatt med hele sitatet slik at hans forfalskning blir nokså åpenbar. (Jeg har understreket det som handler om hvorfor vi spør)

Det hører også med til historien at vi faktisk ikke fikk de svarene vi helst ville ha. Det viste seg å ikke være mulig å gjøre det partiene ønsket. Dette svaret, som jeg fikk, ble også sendt til Velgaard. Svaret inneholdt også en del betraktninger som verken jeg eller Velgaard hadde spurt om, men som må karakteriseres som en ekstraservice fra administrasjonen sin side.

Jeg synes det er helt fair å diskutere «så fillene fyker» om ulikt politisk retningsvalg. Spørsmålet om det var riktig med transformasjon på Gressvik er det ganske åpenbart at det er rom for å drøfte. Det er betydelig tvil i flere partier og ingen har sagt at de ønsker at boliger skal fortrenge Fredrikstad Marineservice.

Det er imidlertid svært trist å observere at det demokratiske arbeidet tilsmusses med usanne påstander i lovlighetsklager. Det svekker fellesskapet i de demokratiske organene og det fører til motsetninger som egentlig er helt unødvendige. Jeg må ærlig innrømme at jeg har høyere forventninger til kollegene Velgaard, Andersen, Lubiana, Svandal og Ek.

Les også

Takk for en forsikring om ryddig faktaflyt, ordfører

Kommentarer til denne saken