I forbindelse med en kulturutveksling med Cuba for en del år siden, oppdaget jeg hvilken betydning Roald Amundsen hadde ute i den store verden. Jeg kjente jo, etter mange år, den praksis at man utvekslet gaver mellom vertskap og besøkende. Men jeg hadde tatt med litt for få gaver. Tilfeldigvis hadde jeg med en del brystnåler. Der var Roald Amundsen avbildet. Reaksjonen fra mottagerne var overraskende. De gikk helt i spinn! Det var som om de fikk Nobelmedaljen! Alle kjente til Roald Amundsens meritter. Blant annet at han slo stormakten Storbritannia i kappløpet om å komme først til Sydpolen.

Dette gjorde at jeg, når det passet seg slik, nevnte at jeg kom fra kommunen der Roald Amundsen ble født. Det ble alltid en reaksjon. Det gikk ganske raskt opp for meg at Roald Amundsen var langt mer kjent internasjonalt en det vi forestilte oss.

Da jeg ble ansatt som kultursjef i Borge i 1989, visste jeg allerede før ansettelsen at Roald Amundsen var født i Borge. Men det forundret meg at kommunen ikke hadde gjort mer ut av dette som et turistobjekt. Snarere hørte jeg replikker som: «Sett en fyrstikk bort i det hele, så er vi kvitt utgiften.»

Mitt inntrykk var at dette gikk på skinner. Men der tok jeg altså feil.

Temaet ble tatt opp i kulturstyret, og etter konstruktive diskusjoner ble kulturstyret enig om å utarbeide en visjon om stedets fremtid. Et av medlemmene hadde en idé. Han, Steinar Johannesen, var trappesnekker og hadde en stabel med Narnte-sten liggende. Det var store flate teglsten. Denne stenen ble satt i treramme. Et messingskilt ble festet på rammen og fortalte hva giver hadde bidratt med økonomisk. Interessen for å kjøpe stenen var overveldende. Nå startet planleggingen.

Barndomshjemmet sto der og illustrerte hvordan et slikt hjem så ut i 1870. Men vi ville fortelle mer om Roalds meritter. Vi måtte realisere noen kvadratmeter for å vise denne historien.

Vi fikk, ganske raskt, en egenkapital som bidro til at vi kunnes søke statlig og fylkeskommunal støtte til et bygg. Borge Rotary stilte opp med faglig kompetanse. Det hele endte med at det ble satt opp et bygg på det stedet det en gang hadde stått en låve.

Etter en tid registrerte jeg en forsikringstakst på over sju millioner kroner.

Tiden går. I 1994 ble Fredrikstad en stor kommune. Borge kommune ble en del av dette. I starten fulgte Roald Amundsens Minne med på lasset, men stedet ble etter en tid omgjort til en stiftelse. Da fjernet ansvaret seg fra kommunen. Det viste seg, etter en tid, at dette ikke var heldig for økonomien. Etter noen år ble derfor stiftelsen oppløst og tilbakeført kommunen. Men hvem har fulgt opp senere? Hva visste vedkommende om hvem Roald Amundsen var? Visste vedkommende om at Roald Amundsen var en av nasjonsbyggerne?

Etter 1905 startet arbeidet med å gi Norge en plass i verden. Her hadde både Nansen og Amundsen en rolle å spille. Her nevnes: Fredsarbeid, skisport og forskning i polare områder.

Jeg sluttet som kultursjef i kommunen i 2007 og har derfor ikke fulgt med i den videre prosessen, men jeg oppfattet at turistkontoret i flere år hadde en vesentlig rolle her. Mitt inntrykk var at dette gikk på skinner. Men der tok jeg altså feil.

Jeg hadde planer om å leie lokaler På RAM til et slektsstevne denne sommeren. Men stedet var stengt, og E-verket hadde stengt av strømmen. Hva er dette?

Sommeren 2019 bryter det hele sammen. Det ser ut til at kommunen, den lille verdensbyen, har prøvd å kvitte seg med Roald Amundsen og hans minne. Hendelsen er som en illustrasjon på Sandemoses Jantelov. «Roald Amundsen, Du må ikke tro at du er noe. Du må ikke tro at du er bedre enn oss». Vi skrur av strømmen, dere… ...

Er det mulig å ta det gamle slagordet tilbake? Hva det var? Det årnær seg i Fredrikstad!

Ordfører! Noen må ordne opp i dette.