Fredrikstad kommune har forsømt elementære prinsipper for brukermedvirkning i sine planer for oppussing av Furutun. Resultatet er at vi i dag har en prosjektplan som møtes med massiv motstand og protest fra brukerne. Saken har dimensjoner som gjør at den er i ferd med å få betydelig nasjonal oppmerksomhet. Dette er en oppmerksomhet Fredrikstad ikke ønsker.

Representanter for brukere og brukerorganisasjoner har den siste tiden gitt skarpt og klart uttrykk for at Fredrikstad kommune er på ville veier med sine planer for Furutun. En skarp advarsel kommer nå også fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. I en oppsiktsvekkende klar uttalelse advares bystyret i Fredrikstad mot å forfølge de eksisterende planene for Furutun.

Arbeiderpartiet i Fredrikstad har tradisjon for å holde stø politisk kurs. De har ledet Fredrikstad kommune stort sett sammenhengende i hundre år, og er vant til å styre. Men det er nødvendig å kunne skille mellom styringskraft og manglende lydhørhet.

Ordfører Nygård: I denne saken må du snu. Også Fredrikstad Arbeiderparti må vise at de kan lytte til brukere og befolkning. Furutun skal utvikles som en hjørnesten i kommunens omsorgstilbud. Da kan vi ikke leve den mangelen på medvirkning som vi nå ser. Planene må gåes gjennom på nytt, i samarbeid med brukere og interesseorganisasjoner. Slik kommunen bør gjøre i alle slike saker.