Inntektssiden viser 665.000 kroner, og utgiftssiden endte på 612.000. Det betyr at overskuddet passerte 50.000 i 2017. Og ordfesten havnet inn i det store Frederik-feiringen som gikk over ti dager. Men lørdagen startet med et vær som nok holdt folk hjemme, og gjorde festival mer fristende.

Færre elever

Rundt 1.200 av de 2.900 som løste billett, var skoleelever, og det er takket være Lions som det lar seg gjennomføre. 40 frivillige er også med og bidrar til at festivalen går rundt. Arrangørene roser også biblioteket for solide bidrag.

– Vi kunne hatt langt flere elever på besøk, men midlene strakk ikke til denne gangen. Vi måtte kutte i antall forfattere, så åtte grupper fikk møte fire forfattere på dagtid torsdag og fredag, forklarer Wiggo Andersen.

Mye utsolgt

Fredrik Ellefsen gjør også et poeng ut av at de var utsolgte på noen av arrangementene på forhånd. Og billettinntektene doblet seg faktisk fra 2016 til 2017. Leie av lokaler ble dobbelt så dyrt i 2017.

Innslagene med Eva Joly, Harald Stanghelle og lokalhistorie med Svein Skahjem var alle tilbud som slo godt an. Og alt ble arrangert i Gamlebyen, der til og med bystyresalen ble tatt i bruk.