Formannskapet bevilget en million kroner til kunstige dammer på Øraspissen

Pengene skal brukes til å ferdigstille forskjønnelsen av naturreservatet på Øra ved å etablere midlertidige kunstige dammer på Øraspissen.