Bellona er ikke i tvil: Hvis Norge skal oppfylle løftene i Parisavtalen, er det ikke nok å redusere klimagassutslipp med elbiler, utbygging av vindkraft og satsing på annen miljøvennlig energi, og klimavennlig transport.

Norge er nødt til å fange og lagre store mengder karbondioksid (CO₂). Utslippene til atmosfæren må ned. Karbondioksid må fanges og lagres i dype reservoarer i Nordsjøen.  

– Nå gjelder å få på plass finansiering av karbonfangst og -lagring. Regjeringen har sagt at den vil komme tilbake til spørsmålet, senest gjennom revidert nasjonalbudsjett i vår. Derfor må vi jobbe videre med full styrke for å nå målet, sier Øye til Fredriksstad Blad.

Frevars styreleder er optimistisk

Styreleder Victor Kristiansen (Ap) i Frevar hadde også forventet at Høyre, Frp og Venstre ville gi et tydeligere løfte om karbonfangst i regjeringsavtalen. Men Kristiansen har fortsatt stor tro på å lykkes.  Hvis klimamålene skal nås, er det ingen vei utenom karbonfangst.

Klemetsrud er ett av tre anlegg i Norge som utreder karbonfangst. De andre er Yaras (ammoniakk) i Porsgrunn og Norcems (sement) i Brevik.

Stortinget har forpliktet seg til å starte karbonfangst ved minst ett anlegg innen 2020.

Samarbeidet med Fortum Oslo Varme kan bety en milliardinvestering i karbonfangst i Fredrikstad. CO₂ skal hentes fra røkgassen ved Frevar og Bio-El, trolig også fra flere Øra-bedrifter. Det må bygges en terminal ved Borg havn for utskiping av nedkjølt gass.

Prosjektet vil gi et stort antall arbeidsplasser.

Over en halv million karbondioksid årlig 

Fredag undertegnet Frevar og Borg havn en intensjonsavtale med Oslo kommune og Fortum Varmes prosjekt for karbonfangst og -lagring ved energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud. Analysene viser at anlegget i Oslo kan fange over 400.000 tonn CO₂ per år.

Forbrenningsanleggene til Frevar og Bio-El på Øra har et potensial for å fange 150.000 tonn CO₂ per år. I tillegg er det aktuelt å få med flere Øra-bedrifter. Til sammen dreier det seg altså om karbonfangst og -lagring av langt over en halv million tonn CO₂ årlig i Oslo og Fredrikstad.

Til sammenligning står hele den norske bilparken for et utslipp på rundt 10 millioner tonn CO₂ årlig (Veitrafikk i 2016-tall, fra SSB).

Bellona: – Har stor overføringsverdi

Bellona vil ha en kraftig satsing på å fange og lagre CO₂. Reservoarene i Nordsjøen kan ta imot enorme mengder. 

– Det er svært positivt at Klemetsrud-prosjektet samarbeider med bedriftene på Øra. Volumene for karbonfangst økes. Erfaringene vil  også ha stor overføringsverdi til andre industriområder, mener seniorrådgiver Øye i Bellona.

 

Norge er en pionér i utvikling av karbonfangst og -lagring, og Øye sier det er stor internasjonal interesse for arbeidet. Denne uken skal han selv møte en delegasjon fra Göteborg, som skal oppdateres om planene på Klemetsrud. 

CCS-direktør Pål Mikkelsen ved Fortum Oslo Varme har også vært i USA for å orientere om planene for politikere i den amerikanske kongressen.

Dette skriver de tre regjeringspartiene om satsingen på karbonfangst og lagring i regjeringsplattformen:

Partiene vil : «Bidra til å utvikle en kostnadseffektiv teknologi for fangst, transport og lagring av CO₂. Regjeringen vil legge frem en helhetlig vurdering av fullskala CO₂-håndtering for Stortinget senest i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2018, og ha ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO₂-håndteringsanlegg i Norge gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv.»