Det er godt
det ikke bare er den egenmektige svenske direktør Fredrik Hellström på Frevar som bestemmer alene over Øra. Øra tilhører alle som bor i Fredrikstad. Vi setter vår lit til at de folkevalgte i byen vår ikke begraver en beskjeden småbåthavn for 80 familier og flere allerede godkjente fugletitter-tiltak når den nye arealplanen for kommunen skal behandles politisk. 

Direktør Hellström ser ut til å glemme at Frevar er et kommunalt selskap. Alle vi som bor i Fredrikstad eier en liten bit av denne viktige miljøbedriften.

Det ville være en stor skam dersom ikke byens politikere lot sliterne i industrien på Øra få beholde sin bitte lille båthavn helt på sørspissen av Øra ut mot kanalen. Det er snakk om noen ytterst få kvadratmeter av et enormt område. 

 

Les også

Søk fred og fordragelighet og vern om Øras fugler

 

Det var stor kamp med sterke følelser i sving da det nasjonale og internasjonale Øra-reservatet kom på plass på 1970-tallet. Området ble reddet for ettertida mye takket være daværende miljøvernminister Gro Harlem Brundtland. Fredrikstad Arbeiderparti og andre lokale partier vil neppe tråkke på hennes industrikjernevelgere fra den tida og ta fra dem det beste rekreasjonsmiddelet de har: En liten båt på Øra som gjør at også de kan nyte Fredrikstads aller største fortrinn – vår vakre skjærgård.

Kampen om Øra
kan fort blusse opp igjen. Denne gangen på dørstokken til Frevar. Men ordfører Jon-Ivar Nygård har heldigvis allerede gitt et tydelig signal på sosiale medier som direktør Hellström på Frevar bør merke seg: «Denne saken er ennå ikke behandlet politisk! Her må vi strekke oss langt for å finne en god løsning». Løsningen vil neppe være å begrave en liten båthavn og fine fugletittertiltak i slam og mudder!   

 

Les også

Frevar, gi Øraspissen med fugletårnet til reservatet

 

 

Les også

Frevar tar ansvar for Øra naturreservat, men trenger selv deponiområdet der fugletårnet står