Det er interessant hva Ottar Johansen mener om dem som er kritiske til hotellplanene på Sand: «Jeg oppfatter motforestillingene som mer følelsesladede enn rasjonelle.» Det sier faktisk en hel del. Arrogant?

Jeg, derimot, er glad at jeg har følelser for stedet der jeg bor. Jeg er glad i Hvaler og elsker Spjærøy.

Og når noen truer med å ødelegge villmarka vår ja, hele Hvalers egenart, blir jeg naturligvis opprørt. For meg går fornuft og følelser hånd i hånd.

Når Ottar Johansen hevder at han bruker rasjonelle argumenter, er jeg ikke imponert. Blant annet hevder han at utbyggingen bare får negative konsekvenser for noen få hyttenaboer. Bare dét viser jo at han ikke har forstått omfanget og hva det betyr for omgivelsene.

For det første fordi det vil ødelegge et stort naturområde mye brukt til rekreasjon og jakt. Rikt på fugle- og dyreliv.

Men også fordi det totalt vil forandre nabolaget for veldig mange både fastboende og hytteeiere, ikke bare i nærheten, men også langt unna. Tårnet vil jo kaste skygger inn over Asmaløy i kveldssolen, og vil stå som en fallos som vil kunne sees fra hele Nasjonalparken.

Jeg synes ikke Ottar Johansen & co. fremstår som reflekterte politikere som arbeider for befolkningens beste, men mer som lobbyister for utbyggerne. Ottar Johansen «er villig til å prøve» for å skaffe noen titalls arbeidsplasser med denne utbyggingen. Du «prøver» ikke med å bygge et tårn som rager 110 meter over havet og 133 hytter.

Det vil være der for alltid, om det går godt eller dårlig.

Og arbeidsplassene: Over halvparten av arbeidsplassene i hotellbransjen er besatt av utlendinger, så det er en ytterst tvilsom gevinst og ingen garanti for arbeidsplasser til hvalerfolk.

Sårt tiltrengt hotellkapasitet tror jeg er et oppkonstruert behov. Det er mer enn god kapasitet på overnatting i Fredrikstad, 20 minutter unna. Noe som gjør hotelletablering på Hvaler til et risikoprosjekt. Det antyder jo faktisk utbyggerne selv i planforslaget.

Og går det dårlig, kan vi, med all erfaring, regne med at det blir private hytter og leiligheter. Tvil ikke: Utbyggerne vil gjøre alt for å realisere sin investering.