Det er ikke hyggelig å være politiker i disse dager. Man må si nei og atter nei, og man må trampe på manges tær. Man ønsker selvsagt å si ja til det meste av flotte og spennende tiltak, men når man står overfor den tøffeste økonomiske situasjon siden krigen, må det prioriteres med stram hånd, og det er jo nettopp det politikk er – å prioritere.

For Pensjonistpartiets del blir det for øvrig helse- og velferd og seksjon utdanning og oppvekst som blir prioritert, selv om det dessverre også her må bli stramme linjer.

Når regnskapet for 2019 avsluttes med et regnskapsmessig mindreforbruk på 63.660.464 kroner, har vi derfor landet på at noe skal settes på fond, og noe må øremerkes til saker vi anser som absolutte hasteoppgaver i disse tunge tider.

Når det gjelder fondene ønsker vi å avsette 13 millioner til næringsfondet og 20 millioner til fritt disposisjonsfond. Lokalsamfunnsfondet vil vi ellers styrke med 1,0 millioner kroner, mens vi ønsker å styrke fond mot barnefattigdom med 1,0 millioner kroner.

For å følge opp vårt løfte fra valgkampen, ønsker vi ellers å gi 2 millioner kroner til etablering og styrking av fritidsklubber på Rolvsøy og Gressvik, for å vise at vi tenker Fredrikstad som mer enn sentrum og for å sikre ungdom noe hygge i tunge tider.

I disse koronatider mener vi ellers det er svært viktig å ha flere korttidsplasser for syke og pleietrengende tilgjengelig, så vi legger inn 10 millioner for å re-åpne Emil Mørchs Minne. En slik bevilgning vil også bedre den økonomiske situasjonen når det kommer til dagsbøter for overliggere fra sykehusene, bøter som koster oss rundt 5000 kroner pr. dag pr. pasient som vi ikke klarer å ta imot, så her vil faktisk vår prioritering gir oss ytterligere millioner i form av innsparinger på dagsbøter.

Samtidig vil vi styrke de hjemmebaserte tjenestene for eldre med 5 millioner kroner, mens vi vil legge inn 7 millioner kroner til haste- utbygging av oppholdsarealer på Østsiden sykehjem, for å sikre at beboerne på vårt nybygde sykehjem også skal gis mulighet til å delta i fellesaktiviteter. Pr. nå er nemlig signalene helt klare – det blir for trangt når nye pasienter nå er overført til sykehjemmet, og beboerne orker ikke stues sammen i trange lokaler.

Sist, men ikke minst, ser vi det som strengt nødvendig å overføre 4 millioner kroner fra mindreforbrukspotten til bevaring av lærerstillinger.

Som det vises, blir det beklageligvis lite til kultur og andre formål som flertallspartiene foreslår, men man kan altså ikke legge opp til ferier og gøy, når man ikke har penger til mat og klær. Det er kjempetrist, men oppgaven med å ivareta liv og helse trumfer alt for Pensjonistpartiet.