Denne gangen angriper han oss fordi vi fører en forutsigbar politikk, og at vi har evne til å stå også i krevende saker. Det tar vi som en tillitserklæring. Å kunne stå i krevende saker krever mot og gode politiske prosesser.

I Arbeiderpartiet behandler vi saker grundig før vi fatter en beslutning. Vi har ikke en hopp-og-sprett-politikk. Det handler om forutsigbarhet og ansvar. Selvfølgelig lytter vi til innspill, men i motsetning til Høyre så skifter vi ikke standpunkt selv om det blåser i krevende saker hvis vi mener at vårt standpunkt er riktig.

Les også

Ap tapte i Marnet-saken – alle andre vant

Velgaard snakker varmt om sitt eget parti sin evne til å lytte til innbyggere. Det er ganske interessant. Fredrikstad Høyre er et parti som med god grunn har fått stempel på seg for å være Vingle-Høyre. I mange saker opplever vi at Høyre snur i saker. At de skifter standpunkt fra møte til møte.

Det er ikke ukjent at Høyre har stemt ulikt og ment forskjellig i samme sak – så det er usikkert for oss hvilke innbyggere de til enhver tid snakker om da det kan endre seg fra møte til møte. Det er ikke forutsigbart – sånn styrer man ikke en kommune.

Høyre snakker varmt om samarbeid på tvers av høyre- og venstresiden i Fredrikstad. Det hadde selvfølgelig vært mulig i mange saker, men krevende når man sjelden vet hva Høyre stemmer i siste runde.

Les også

Nå er kolera det beste alternativet for Fredrikstad kommune

Fredrikstad trenger forutsigbarhet og styringsdyktighet. Fredrikstad Høyre representerer intet av dette. Det er verd å merke seg at Fredrikstad Høyre kjapt endrer standpunkt dersom det kommer nok mailer som argumenterer for den ene eller andre siden.

Det blir spennende å følge Fredrikstad Høyre i den krevende budsjettbehandlingen og andre krevende saker vi må ta stilling til framover.

Oppfordrer også Velgaard til å snakke om Høyres politikk - det hadde vært interessant.