Opp­sikts­vek­ken­de tall for bo­lig­byg­gin­gen i 2020: Fredrikstad kan nå am­bi­si­øst mål

Det som var en fjern drøm for fler­talls­par­ti­ene, kan gå i opp­fyl­lel­se. Fra års­skif­tet frem til før­s­te uke i ok­to­ber er cir­ka 60 prosent av de inn­flyt­nings­kla­re bo­li­ge­ne bygd i by­om­rå­det, 30 prosent i tett­ste­dene og 10 prosent spredt.