Juni 2018 startet Østfold kollektivtrafikk det nye kollektivtilbudet i Nedre Glomma, vedtatt av fylkespolitikerne i desember 2017. Mantraet var “Enklere, raskere, oftere”. Fredrikstad har 7 hovedruter og 11 lokalruter, hvor hovedrutene har høyere frekvens. Rushtidslinjene til Kalnes ble videreført med 3 avganger morgen og 3 avganger ettermiddag.

I høst mottok vi en passasjerstatistikk for 2020 fra Østfold kollektivtrafikk, der samtlige ruter var brutt helt ned på reiser per dag for hver rute. Dette ga oss muligheten til å grave litt for å se om et klart skille mellom hovedruter og lokalruter var riktig løsning for kollektivtilbudet i Nedre Glomma.

Flere av hovedrutene er såkalte pendelruter som starter utenfor sentrum, kjører innom sentrum og ender utenfor sentrum. Det som skjer da, er at to ruter som før stoppet i sentrum er slått sammen til en rute. Slik sett reduserte det Oslo-baserte konsulentfirmaet Urbanet Analyse, som lagde forslaget til nytt bussnett, antall busslinjer. Men fikk vi et bedre busstilbud? Vurdér selv, tallenes tale sier sitt!

Fram til 9. februar var det gratis buss, noe som ga økning i passasjertallene. På våren var trafikken lav grunnet korona-pandemien. I høst har tallene vært omtrent på nivå med trafikken i en normal tid med betaling. Her er det vi fant ut om de ulike busslinjene, når vi så på trafikktall fra januar til august i 2020:

Tall for ekspressruter og langruter er ikke inkludert i tabellen.

Hva ville et doblet busstilbud betydd?
■ Høyfrekvente linjer hele dagen
■ Ingen busslinjer trenger å gå sjeldnere enn hver time
■ Anslagsvis 30 til 50 prosent flere bussreisende
■ Trolig minst 5 000 flere daglige reiser i Nedre Glomma
■ Tusenvis av færre biler på veiene på belastede innfartsårer

Anslagene er basert på forskning fra hvordan frekvensøkning slår ut på passasjertallet.

Kanskje det er fornuftig å vurdere kollektivtilbudet på nytt, uten konsulentenes hjelp!

Når vi ser på pendelstrekningene og deler passasjerene på hver sin side av sentrum er det grunn til å tro at det er ned mot 5 passasjerer per avgang på hovedrutene fra sentrum til henholdsvis Begby og Langøyåsen. Samtidig har de mer lavfrekvente linjene til Tomb, Vikane og Skjærviken 10 passasjerer per avgang. Dermed har linjene med flere avganger færre passasjerer i bussen. Er det da riktig at disse skal gå så mye oftere? Eller bør de nevnte lokalruter gå oftere? Vi mener det bør gå flere busser til Onsøy (både Slevik–Vikane og Manstad–Engelsviken) og Borge (både mot Sorgenfri/Verksbyen og Kjølbergskogen-Kjølshunn-Skjærviken).

Skal to venner fra Slevik og Ambjørnrød møtes for å se en kinofilm klokken 20, må stakkaren fra Slevik dra hjemmefra minst en hel time tidligere enn han fra Ambjørnrød, fordi bussen til Vikane via Slevik bare går annenhver time. Mens til Ambjørnrød går bussen hver halvtime. Det kan ikke være riktig at to boligområder i utkanten av en av Østlandets største byer skal ha et så ulikt busstilbud.

Offisielle tall viser at Østfold ligger alt for langt unna landsgjennomsnittet og burde hatt flere avganger på flere linjer. Kanskje det er fornuftig å vurdere kollektivtilbudet på nytt, uten konsulentenes hjelp!