I krisetider er vi som innbyggere alltid sultne på informasjon. Informasjon er avgjørende for å skape trygghet. I det siste har vi sett at smittetallene har økt i mange deler av landet. I Fredrikstad også. Vi visste at økningen ville komme og vi antok at den ville ha sin topp i oktober. Nå kan det se ut til at toppen kommer noen uker før antatt. De lokale smitteutbruddene i indre Østfold får også konsekvenser for innbyggerne i Fredrikstad kommune. Dette fører til at svært mange søker informasjon ved å ringe koronatelefonen. Ved koronatelefonen sitter det kompetent helsepersonell som kan svare på svært mange spørsmål knyttet til smitte, karantene og andre dagsaktuelle påbud og anbefalinger.

Les også

Uholdbart at folk ikke får svar på koronatelefonen

Som leder av helse- og velferdsutvalget synes jeg det er svært trist at innbyggerne i Fredrikstad har måttet vente i flere timer på å få svar når de har forsøkt å søke informasjon. Informasjon som kan føre til at smittespredning forhindres og at vi som samfunn fortsatt holder smitte nede. Men koronatelefonen er ikke eneste kilde til informasjon. Jeg mener at vi som innbyggere også har et ansvar for å lese oss opp på tilgjengelig informasjon. Fredrikstad kommune har en nettside med svært nyttige lenker knyttet til mange spørsmål innbyggerne har. Denne kan med fordel benyttes og informeres mer om.

Men hovedgrunnen til at jeg skriver dette leserinnlegget, er at jeg som leder av utvalget blant annet ønsker meg en digital timebestilling for koronatest. I takt med økt smittetrend vil behovet for å få testet seg øke. Skal all timebestilling gå gjennom telefonen, frykter jeg enda lengre ventetid ved telefonlinjene våre.

Det jobbes fra Fredrikstad kommune godt med å få på plass gode rutiner for testing, sporing og kanaler for informasjon. Slik at befolkningen i Fredrikstad skal ha tilgang på testing og informasjonen som er nødvendig for at vi sammen er best mulig rustet til å ta riktige valg knyttet til å hindre smitte. Det er verdt å nevne at Fredrikstad kommune fikk opp å gå et koronasenter på svært kort tid hvor vi både utfører tester (straks opp til 600 tester i uka) og hvor man tar imot svært mange telefoner per dag. Det er intet annet enn svært imponerende.

Ikke bare er selve testingen og telefonsamtalene imponerende, men hvordan senteret er utformet for at det skal være trygt for innbyggerne, helsepersonell og selve testingen blir håndtert på en svært profesjonell måte. Dette er noe å være stolt over, og det gir meg tro på at vi også skal kunne utarbeide gode rutiner for at innbyggerne i Fredrikstad skal kunne få informasjon raskere enn tre timer i telefonkø. Dette får vi til!

Ta vare på hverandre, vask hendene, hold avstand og bli hjemme om du er syk.

Se faktaramme om de mange informasjonsmulighetene vi har.

Informasjon om viruset

■ Fredrikstad kommune sin informasjonstelefon for Koronaviruset: 69 38 11 08. (Telefontidhverdager kl. 08.30–15.00, helg kl. 10.00–16.30).

■ Fredrikstad kommunes råd og informasjon om koronaviruset.

■ Logg: Koronavirus i Fredrikstad.

■ FHI sine informasjonssider for koronaviruset.

■ Den nasjonaleinformasjonstelefonen for koronaviruset: 815 55 015

■ Koronasjekk på helsenorge.no – skal jeg teste meg?