– Vi møtte opplagt et behov i fjor. Da kom det mange som hadde ønsket å bli døpt lenge, men aldri hadde fått gjort det, sier prest Morten Zakariassen, som for nesten et år siden var med på drop-in-dåp i Gamle Glemmen kirke.

Og oppslutningen var god: 15 personer i alderen null til 70 ble døpt.

– Kanskje var det en del som vurderte drop-in-dåp i fjor, men som ikke var klare for det. De får nå en ny anledning, fastslår Jon Albert Ihlebæk, sogneprest i domkirken.

I Fredrikstad domkirke, lørdag 16. mars, er det nemlig klart for en ny runde med drop in-dåp.

– Tilbudet gjelder hele Fredrikstad – også folk som bor utenfor bygrensene, forteller Andreas Vassal, som også er sogneprest i domkirken.

En drop-in-dåp kjennetegnes av at ingen forberedelser er nødvendig. Man tenger bare undertegne et skjema. Man kan komme alene eller i følge med andre. Kirken stiller med faddere om nødvendig.

Ingen billig greie

Hvorfor tilby dåp etter drop-in-prinsippet?

– Mange tenker at det blir for mange forberedelser rundt barnedåp, det blir slitsomt i en hektisk småbarnsfase. Her kommer de bokstavelig talt til dekket bord. Så blir det hyggelig, felles dåpsfest med kaffe og kaker i etterkant. Helt gratis, sier Zakariassen.

– Ved å tilby dåp etter drop-in-prinsippet prøver vi i kirken å speile litt av samfunnet for øvrig. Folk dropper innom frisøren. De dropper innom spisesteder for et kjapt måltid. Folk forventer tilgjengelighet, og det ønsker vi her å tilby, påpeker Ihlebæk.

– Uten at det blir en billig greie av den grunn, skyter Zakariassen inn.

– Ingen av dem som ble døpt i fjor, var i nærheten av å gjøre dette til noe som hadde mindre betydning enn tradisjonell dåp, sier han.

– Drop-in-dåp kan fremstå som overflatisk. Og det er riktig; i tid er den kort, men betydningen er dyp – og virkningen varer, understreker Vassal.

Mister oppslutning

Fredriksstad Blad skrev i fjor høst at Den norske kirke mister oppslutning på flere områder i Fredrikstad. I 2017 ble bare fire av ti barn døpt.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at stadig færre barn blir døpt i Norge. I Fredrikstad er nedgangen spesielt stor. I 2015 var andelen døpte i prosent av antall fødte på 55,6 prosent. i 2017 var andelen redusert til 41,9 prosent.

Med andre ord er det under halvparten av alle nyfødte barn som blir døpt her i kommunen. Det er godt under landet som helhet – der andelen var 53,6 prosent i 2017.

Også andelen medlemmer og tilhørige i Den norske kirke, i prosent av antall innbyggere, går ned. I Fredrikstad var andelen i 2015 på 71,1 prosent, før den falt til 68,5 prosent i 2017. På landsbasis har andelen sunket fra 72,7 til 70,5 prosent i den samme perioden.

SSBs kirketall for 2018 er ikke klare ennå.