I forrige uke måtte Fredrikstad kommune ta imot 47 pasienter som sykehuset på Kalnes anså som utskrivningsklare. Bare elleve av dem fikk plass på Fredrikstad korttidssenter.

25 pasienter ble sendt hjem, og elleve måtte bli igjen på sykehuset fordi det ikke var flere korttidsplasser å oppdrive.

Raskere ut

– Det stemmer at det er fullt, sier virksomhetsleder på Fredrikstad korttidssenter, Guro Steine Letting.

– Vi merker at sykehuset ikke kan ha korridorpasienter som tidligere. Det forplanter seg ut i kommunen, fastslår hun.

Korttidssenteret er en slags mellomstasjon for pasienter som ikke trenger sykehusbehandling lenger, men er for dårlige til å dra rett hjem.

Etter at samhandlingsreformen ble innført i 2012, skal nemlig pasientene skrives ut raskere fra sykehuset. Kommunene har fått et større ansvar for å ta dem imot.

Mange av pasientene har store pleie- og behandlingsbehov. Men når korttidssenteret er fullt, som nå, blir altså mange sendt hjem.

Må ha ekstrasenger

– Det er vurdert at de kan ivaretas i hjemmet med nødvendige tjenester fra for eksempel hjemmesykepleien, sier Letting og mener at ingen hjemsendelser er uforsvarlige.

– Vi vurderer hvert enkelt tilfelle. Det er nok imidlertid ulike forventninger fra pasienter og pårørende. Det er heller ikke alltid slik at vi kan møte forventningene om lengden på oppholdet for dem som får plass. Men vi må kunne ta imot dem som er mest syke.

Korttidssenteret, som tidligere var Borge sykehjem, har totalt 83 plasser fordelt på fem avdelinger.

I november i fjor ble det opprettet fire midlertidige ekstrasenger på grunn av stor pågang. I forrige uke måtte senteret åpne tre plasser til.

Vanskelig å få plass

– Sykehuset hadde høyt belegg, med mange utskrivingsklare pasienter, påpeker Letting.

– Er de virkelig utskrivingsklare?

– Kommunen opplever at pasientene er sykere nå enn for noen år siden, så de kommunale helsetjenestene blir mer avanserte, svarer hun.

Selv om korttidssenteret er overfylt, per dags dato er det behov for fem ekstrasenger, sier Guro Steine Letting at de kan ta imot pasienter.

– Men det går på bekostning av de pasientene som er hjemme og ønsker korttidsopphold. Det er vanskelig å få det rett fra hjemmet nå, erkjenner virksomhetslederen.

Trykk for de ansatte

– Hva synes du om situasjonen?

– Vi skulle ønske at vi kunne jobbet mer forebyggende, at vi kunne tatt inn pasienter før de blir så syke at de må på sykehus, sier Letting.

– I stedet kommer de til oss i en akuttfase, som blir mer krevende medisinsk, og de får mindre utbytte av opptrening.

– Hvordan er det for de ansatte nå?

– Det er jo et trykk. Det er travelt, og vi har behov for å leie inn ekstra personell.

– Burde kommunen hatt flere korttidsplasser?

– Fredrikstad har økt antall korttidsplasser, og mer sykehjemsutbygging er på gang. Det er anbefalt å satse på hjemmesykepleie, utvidede dagtilbud og velferdsteknologi.

Ønsker større kapasitet

At korttidssenteret er fullt, forbauser ikke Rita Standal i sykepleierforbundet.

– Nei, det er ikke overraskende. Sykehuset Østfold har jo vært fullt lenge, og det forplanter seg ut overalt, fastslår Standal som er hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund i Fredrikstad.

– Jeg vet at det er et stort trykk nå. Vi kunne ønsket at vi hadde flere korttidsplasser, vi hadde tålt det. Det kunne også ha avhjulpet hjemmesykepleien, sier Standal.

Full tillit

Hun påpeker at det utøves mye avansert sykepleie i hjemmetjenestene og at de ansatte har høy kompetanse.

Hun fremholder derfor at de som sendes hjem i stedet for å få korttidsplass på sykehjem etter sykehusopphold, blir tatt godt vare på.

– Ingen blir sendt hjem hvis det ikke er medisinsk forsvarlig, mener Rita Standal.

Forstår de berørte

– Det gjøres gode faglige vurderinger som jeg stoler på er riktige. Men jeg skjønner at pårørende og pasienter kan oppleve det som heftig å bli sendt hjem, sier hun.

Rita Standal tilføyer også at samhandlingsreformen har ført til flere utfordringer enn tenkt.

– Men det gjelder alle kommunene, ikke bare Fredrikstad, hevder hun.