Bygging av ny kolonialbutikk i Offisersporten handler ikke om ekteparet Solgaard. Det handler om å legge til rette for en bærekraftig næringsvirksomhet. Og det i et område som stadig tappes for forretninger. Helt siden 2007 har vi vært på utkikk for å utvide de trange lokalene vi har i SPAR-butikken i Heibergs gate. Vi har imidlertid blitt nektet å utvide der vi er.

Det har vært et langt og møysommelig utviklingsarbeid som nå gir oss en ny mulighet. En flytting er helt nødvendig om vi skal tilby en fullsortiments butikk. Forslaget som foreligger, er tidsmessig og tar nødvendige arkitektoniske hensyn.

Vi har drevet her i 39 år og sett hvordan næringsgrunnlaget har smuldret bort. Følgende matbutikker er borte fra dette området:

■ Dagligvare Wergeland på torget i Gamlebyen.
■ Dagligvare Nilsen, på hjørnet i Gamlebyen.
■ Meieriutsalget Fru Monsen i Gamlebyen
■ Slakter Bogen i Gamlebyen
■ Fiskekjelleren Vega i Gamlebyen
■ Dagligvare Helgesen ved Vaterland
■ Samvirkelaget Kongsten

Om ikke SPAR-butikken får utvikle seg, så forsvinner også den. Vi spør: Må det ikke være positivt om noen næringsdrivende vil satse på en fullsortiments butikk og dermed styrke tilbudet i området? Det er ikke riktig at en ny butikk ved Offisersporten vil skape støy og trafikkfare. Alt dette er vurdert av rette faglige myndigheter som konkluderer med at prosjektet innebærer tryggere skolevei og større skolegård.

Jeg er sikker på at vi som butikkdriver sammen med våre 14 ansatte i tett samarbeid med skolen og andre naboer, vil sørge for et trygt miljø for barna.