Gå til sidens hovedinnhold

Omkamp om Holmen åpner igjen for riving

«Dette virker som en omkamp på det vedtaket bystyret gjorde, og at vernet av den unike Holmen-bebyggelsen igjen skal settes til side.»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Planutvalget skal kommende torsdag behandle en prosessledende beslutning om Holmen og åpningen av Veumbekken gjennom Holmegata. Jeg blir bekymret når jeg leser administrasjonens konklusjoner, og forundret når jeg leser deres tolkning av vedtaket bystyret gjorde i 2018. Bystyret vedtok da å legge strategien «revitalisering med vernehensyn» til grunn for den videre utviklingen av Holmen og prosjektet med åpning av Veumbekken.

Les også

Åpning for åpning av Veumbekken – igjen: – Dette er et stort skritt i riktig retning, sier Atle Ottesen

Etter påtrykk fra byantikvaren fikk kommunen gjennomført en kulturhistorisk analyse av Holmen, en såkalt DIVE-analyse. Det var helt riktig. Holmen ble allerede i 1979 et av våre første vernede kulturmiljøer. Den enhetlige arbeiderbebyggelsen, som ligger i regulerte bymessige kvartaler, er unik i Fredrikstad, og en spesiell bydel også i nasjonal sammenheng. Miljøbyen Fredrikstad satset gjennom 1980- og 1990-tallet på et unikt bymiljø, og gater og hus ble rustet opp. Senere har mye av dette forfalt, og kommunen har de senere år vært sørgelig fraværende fra vedlikeholdet i området.

Utfordringen på Holmen er at den gamle kultverten under Holmegata, som Veumbekken renner igjennom, er gammel og trenger utskifting. Økt vannmengde og flomfare krever at kapasiteten til å håndtere vannet i det lavtliggende Holmen må blir bedre. Dette kan løses ved å åpne kultverten. Det krever at Holmegata må stenges for trafikk, og vi kan få til et spennende nytt grep i bybildet på Holmen. Men, så er spørsmålet. Krever det at man åpner for storstilt riving av husrekkene øst for Holmegata? Noe som igjen åpner for riving av uthusbebyggelsen, og sånn sett raserer flere av de verneverdige kvartalene?

Nei. DIVE-analysen og saken som ble presentert for bystyret i 2018 la fram et godt og balansert forslag, hvor vern av trehusbebyggelsen skulle ligge til grunn for kanalen og utviklingen av Holmen-området. De dokumentene som legges fram i saken for planutvalget på torsdag er de samme dokumentene som også ble presentert for bystyret for to år siden.

Et notat fra Norcunsult trekkes frem som begrunnelse for at rivning ikke kan unngås. Jeg mener betenkelighetene her også var fremme i debatten i forbindelse med behandlingen i 2018. Men nå er administrasjonens tolkning av bystyrets ønske fra 2018 tilsynelatende en annen, og jeg mener i strid med det som var bystyrets intensjon for bare halvannet år siden.

Når administrasjonen legger fram alle de gamle planene og reguleringsforslagene, og mener de oppfyller det DIVE-analysen sier ikke er mulig, og som bystyret vedtok i 2018, så må jeg innrømme at jeg blir mer enn forundret. Dette virker som en omkamp på det vedtaket bystyret gjorde, og at vernet av den unike Holmen-bebyggelsen igjen skal tilsidesettes. Jeg mener helt tydelig at storstilt riving i verneverdige trehusmiljøer ikke er noe Fredrikstad kan være bekjent av i 2020.

Kommentarer til denne saken