Om et 20 etasjer høyt hotell på Hvaler og kaniner i en hatt

Hotelletablering engasjerer. Men om ikke noen på Hvaler er i stand til å trekke kaniner opp av en hatt, er det kun ett alternativ politikerne skal stemme over. Litt enkelt sagt: Ja eller nei til hotell på Sand.