For store forskjeller er ikke bra for et samfunn. Enda et kutt i formuesskatten, som Høyre foreslår, vil skape enda større forskjeller. Det finnes mange samfunnsøkonomer som mener det samme. Skatteprofessor Jarle Møen ved Norges Handelshøyskole sier at de meste brukte argumentene mot formuesskatt ikke består en faglig test.

Arbeiderpartiet er basert på de sosialdemokratiske verdiene frihet, likhet og solidaritet. Vi tror at fellesskapet skal være utgangspunktet når ulike utfordringer skal løses. Det betyr:

FRIHET – økonomiske forskjeller gir ufrihet.

LIKHET – alle mennesker har samme verdi, de sosiale forskjeller skal være minst mulig.

SOLIDARITET – betyr enkelt sagt at vi skal ta vare på hverandre.

I praktisk politikk betyr dette et trygt arbeid for alle, et rettferdig økonomisk system og en offentlig velferdsstat for alle.

Der høyresidens svar på våre største utfordringer er størst mulig frihet for den enkelte, er Arbeiderpartiets svar en sterk offentlig sektor. Ap vil ikke at private skal putte egne penger i lomma for å drive barnehage og helsetjenester når dette går på bekostning av fellesskapets interesser. Høyresidens frihet er en frihet for folk med ressurser. Det er ikke denne friheten Arbeiderpartiet ønsker.

En av grunnene til at Ap historisk sett har hatt suksess er evnen til omsette visjonene til praktisk politikk. Det programmet som Arbeiderpartiet går til valg på denne høsten, er tydeligere enn på lenge. Den praktiske politikken henger sammen med de overordnede verdier. Likhet betyr nå en politikk for folk flest. Alle skal med, blir nå en realitet.

Den dypeste dalen for nettopp folk flest var da ledigheten passerte 400.000 i pandemiens tidlige fase. Når det ble satt i verk betydelige tiltak for å snu dette, var LO en avgjørende faktor. Trepartssamarbeidet mellom arbeidstagere, arbeidsgivere og myndigheter ble det viktigste verktøyet.

Det er dette som er kalt den norske modellen og som bli viktig også i tida fremover. Fagbevegelsen må være med rundt bordet når de viktige spørsmål skal drøftes. Det er ingen mening i at LO-medlemmer skal stå uten jobb og inntekt og må gå til Frelsesarmeen for å livberge seg!

Om du ønsker et samfunn basert på at vi får de beste løsningene når vi står sammen, så bør du stemme Arbeiderpartiet ved høstens valg.