Om du er redd for eldrebølgen – tenk heller på demensbølgen

Friske eldre lever lenger. Det gjør noe med antall demente i årene fremover.

Friske eldre lever lenger. Det gjør noe med antall demente i årene fremover. Foto:

Av

«Forskning beregner at antall demente kommer til å stige til det dobbelte i Europa de neste 20 år. Det er ingen grunn til å tro at det ikke gjelder Fredrikstad.»

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Media har over lang tid foret oss med påstanden om at det blir «for mange eldre». Det faktum at en gruppe mennesker har oppfylt folkehelseinstituttets ønsker om å bedre helsen sin, har ført til at flere blir eldre nå enn tidligere. De eldre har også – til alt overmål – gjennomsnittlig bedre helse enn før, men de blir altså flere. Det er fremstilt som et problem.

Hva skulle alternativet vært?

Dette er et faktum både politikere og offentlig forvaltning må ta med i sine beregninger og fremtidsvisjoner for Fredrikstad – og resten av samfunnet. Rent statistisk vet vi at når man blir gammel, øker også sannsynligheten for at man blir syk. Kroppen reagerer på selve aldringsprosessen. En av sykdommene man kan risikere å få, er demens. Demens er en stor gruppe av forskjellige kognitive lidelser – sykdommer som endrer hjernens funksjoner – med forskjellige navn, en av dem er Alzheimer, en annen er frontallappsdemens. Det finnes flere.

Felles for alle disse sykdommene er at det ikke er mulig å helbrede dem. Vi vet at dersom du blir over 75 – 80 år gammel, er det stor sannsynlighet for at du får en slik lidelse (20 prosent får demens i løpet av livet). For flere begynner sykdommen allerede i 50-årsalderen (6,9 prosent). Det er en sykdom du både kan dø med – eller av (kroppen slutter å huske at den skal ha mat), men du blir aldri kvitt den. Blir du eldre enn 89 år gammel er det 43 prosent sjanser for at du blir dement.

Vi har politikere og en kommunal administrasjon som ikke svarer på, eller planlegger for denne utviklingen. Det er ikke eldrebølgen som er en trussel, men at samfunnet ikke evner å forholde seg til og forberede seg på den.

Økningen i antall eldre har konsekvens i økningen i antall demenspasienter – ganske voldsom, faktisk. Det er to måter å se på dette: En løsning er å ikke gjøre noe, en annen er å forberede samfunnet på denne situasjonen. I bakgrunnen er det et stort behov for å forske på hva disse sykdommene kommer av og se frem mot en fremtidig hindring og/eller behandling slik Nasjonalforeningen for folkehelsen arbeider med daglig. Derfor arrangeres en innsamling til dette formålet hvert år.

Fredrikstad kommune har et stort ansvar i å ta vare på dem som bor i kommunen. Deriblant de eldste og svakeste – de demente. Fredrikstad Demensforening har etterlyst bedre tiltak for denne gruppen. Pasientene har lett for å bli administrert vekk i form av et tilbud om det aller nødvendigste som hjemmehjelp, hjelp til medisinering og oppfølging i noen halvtimer i eget hjem. Viljen til å overføre pasienter til sykehjem er ikke like tydelig. Sykehjemmene er allerede overbelastet.

Arbeidshypotesen i den kommunale administrasjonen er at «de fleste vil bo hjemme», mens man lar familien fortsette å ha ansvaret for en person som kanskje slett ikke kan gjøre rede for seg, selv i vante omgivelser. Her er vi i en situasjon for pasientene der den offentlige omsorgen vegrer seg for å ta reelt ansvar og der nærmeste familie blir «pålagt» å fortsette å ha pleiernes rolle. Men de pårørende har ikke noe valg. Det er faktisk uansett kommunens tolkning av situasjon, behov og oppfatning som vinner. Derfor er det et stort behov for oppgradering av hjemmesykepleien slik at den enkelte pasient får den personlig tilpassede pleien som vedkommende har krav på.

Demensaksjonen 2020

Nasjonalforeningen for folkehelsen arrangerer denne uken Demensaksjonen 2020.

I dag har 77 000 mennesker i Norge demens, og antallet vil trolig dobles fram mot 2040.

Demens er en dødelig hjernesykdom. Den fører til dårlig hukommelse, problemer med daglige gjøremål og personlighetsendringer.

Demenslinjen er bemannet av sykepleiere med spesialkompetanse, som svarer på spørsmål om demens. Ring: 23 12 00 40.

Fredrikstad Demensforening oppfordrer alle i kommunen til å støtte livsviktig forsking ved å sende en av på vipps til 221601.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har følgende beskrivelser av henholdsvis frontallapp-demens og Alzheimers sykdom: «Personlighetsendringene, mangel på innsikt i sin egen situasjon og forståelse for andre, fører til at det kan oppstå konflikter og problemer i familielivet. Frontotemporale demenssykdommer er derfor vanligvis en stor belastning for pårørende og omgivelsene rundt». «Alzheimers sykdom vil etterhvert medføre endret atferd og psykiatriske symptomer. Dette kan dreie seg om vrangforestillinger, hallusinasjoner, paranoide forestillinger, depresjon, angst og feiltolkninger». Det skal ikke mye fantasi til for å forstå at dette skaper problemer for alle pårørende til slike pasienter.

Vi har sett at kommunen har vanskelig for å sette ut i livet bygging av sykehjem, og administrasjonen har i dag en oppfatning av at eventuelle nye plasser hovedsakelig skal erstatte de gamle og etterhvert nedslitte plassene. De planlegger altså ikke for å bygge flere sykehjemsplasser. Dette er holdningen når vi vet at det blir langt flere gamle, de blir sykere enn tidligere på grunn av alderen og flere blir mer og mer preget av demens. Vi vet også at planlegging og bygging av nye sykehjem tar lang tid – og koster mye penger. Helse- og velferdsseksjonen blir hvert år pålagt å innskrenke sine budsjett.

Så, vi har en del av befolkningen som blir eldre fordi de har tatt bedre vare på helsen sin enn foregående generasjoner, hatt bedre kosthold og vært mer bevisst på å holde seg i form. De har også vært svært heldig i mer moderne yrkesvalg enn foregående generasjoner, og unngått mange arbeidsslitasjer og -skader man så tidligere. På grunn av den økende alderen opptrer sykdommer vi ikke hadde så ofte i samfunnet nå i et langt større omfang – som demens. Omkring 1,5 prosent av alle nordmenn har demens. Vi har ingen nasjonale målinger, men forskning beregner at antall demente kommer til å stige til det dobbelte i Europa de neste 20 år. Det er ingen grunn til å tro at det ikke gjelder Fredrikstad.

Vi har politikere og en kommunal administrasjon som ikke svarer på, eller planlegger for denne utviklingen. Det er ikke eldrebølgen som er en trussel, men at samfunnet ikke evner å forholde seg til, og forberede seg på, den.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.