Miljø og klima er en stor utfordring, og vi trenger mennesker som tar utfordringen på alvor. Det blir litt panikkartet når vi plutselig må bråstoppe med alt her i Norge på grunn av en klimarapport. Da er det viktig å ha seriøse mennesker som tar oppgaven alvorlig. Norge har gjort mye og vi legger hele tiden basisen for en stadig raskere nedgang i utslipp, men vi må la tiltakene få sjanse til å virke.

Av bilene som blir solgt nå, er over 60 prosent utslippsfrie, om fire – fem år er tilnærmet alle det samme. Det vil i årene fremover føre til en voldsom reduksjon i utslipp lokalt. Vi måler det ikke akkurat i dag, men vi legger basisen for store utslippsreduksjoner i nær fremtid. Det samme kan vi si om sektor etter sektor; maritim, landbruk, bygg og anlegg og som nevnt transportnæringen.

Alle vil det samme, men vi har enda litt tid. Vi skal ikke ha kuttet alle utslippene denne måneden for å oppfylle Parisavtalen. Jeg tror det vil kreve stor innsats, men at vår andel av utslippene vi gå ned helt etter planen og kanskje enda mer.

Olje- og gassnæringen er Norges viktigste industri og sysselsetter mer enn 250.000 mennesker offshore og onshore. Vi har verdens beste leverandørindustri og den er av vital betydning for omstillingen. Verden vil ha behov for olje og gass i mange tiår til. Hvor skal den komme fra?

Vi kan legge ned vår produksjon som partier på venstresiden vil, da risikerer vi at annen mer forurensende produksjon overtar vår andel og faktisk skaper mer forurensing som Ryssdal-rapporten beskriver. I tillegg, i et sikkerhetsperspektiv, er det uheldig at Europa og andre land blir avhengig av arabisk eller russisk oljeproduksjon. Vi så det uheldige idet under oljekrisen i 1973.

KrF ønsker en gradvis utfasing og omstilling av oljenæringen uten noen dato. Men vi kan redusere leteaktiviteten og utlyse færre letekonsesjoner i takt med reduksjonen i etterspørsel. Stenalderen tok ikke slutt fordi det ble slutt på sten, men fordi andre løsninger ble funnet. Slik også nå, fossilfrie energikilder er under utvikling og med en verdensledende industri i Norge som har ett ben å støtte seg på mens nye energikilder utvikles, er etter KrFs syn den beste og raskeste veien og gå. Da vil industrien kunne utvikle havvindparker basert på plattformteknologien de besitter, skip på ammoniakk på havgående skip og hydrogen og el i ferger, fiskeflåten og nærtrafikk. Dette går raskt fremover og vi trenger å sette farten ytterligere opp.

Men allerede nå er det prosjekter i gang på fangst og lagring av karbon og til og med rensing av karbon i luften. Så kan du og jeg være enda mer bevisste i våre valg og heie på innovasjoner. Det kan koste oss noen kroner både nasjonalt og privat, men det må vi finne gode sosiale løsninger på.