Ole André Myhrvold (43) vil ha færre ulv i Østfold, og mener kommuner som Hvaler kan få tilbake sine tidligere lensmannskontor. Og det er én politisk motstander i Østfold han har stor sans for.

Den viktigste kampen

Den viktigste enkeltsaken for Senterpartiet i Østfold og toppkandidat Ole André Myhrvold er likevel å få oppløst Viken fylkeskommune.

– Slik at østfoldinger kan bli østfoldinger igjen. Men Viken må selv be om en oppløsning, påpeker han, men legger til at han anser det som en formalitet.

Får Ole André Myhrvold og de andre Sp-politikerne regjeringsmakt etter valget, vil de stemme ja til en oppløsning, slik at Akershus, Buskerud og Østfold blir egne fylker igjen.

– Vi på Stortinget må sørge for at det blir gjennomført. Dette er en klar betingelse for et eventuelt regjeringssamarbeid. Det er nå eller aldri, understreker partiets førstekandidat i Østfold.

– Betyr dette at deler av Akershus og Østfold kan slå seg sammen og bli et nytt fylke?

– Mitt inntrykk er at motstanden mot Viken er noe større i Nedre Glomma enn i Indre Østfold og Moss, som har et nærmere forhold til blant annet Follo og Romerike. Poenget er at Østfold står seg godt som eget fylke, svarer han.

(Saken fortsetter under bildet)Etter fire år på Stortinget innrømmer han at det er ett tema han er dårlig på:

– Fiskeripolitikk.

Som medlem av energi- og miljøkomiteen er det andre temaer han er langt mer oppdatert på. Som ulv i Østfold, for eksempel.

– Hvor mye ulv bør det være i Østfold?

– Stortingets bestandsmål på fem ynglende par er allerede overoppfylt. Og byrden som deler av Østfold-samfunnet har med ulv er i overkant stor allerede. Østfold skal ikke være et reservoar for ulv, og det skal heller ikke være slik at vi har så mye ulv at den går inn på tunet til folk og stikker av med gårdskatten, slik det er eksempel på.

– Hva gjøre du når du skal slappe av?

– Hører på musikk, alt fra jazz til opera. Og går på uanmeldte besøk til folk for å slå av en prat rundt kjøkkenbordet.

– Spiser du helst kjøtt eller fisk?

– Kjøtt.

– Ferie i Norge eller utlandet?

– Norge og på setra i Østerdalen.

– Kjører du bil eller buss/sykkel?

– Bil og sykkel.

– Hvilke aviser leser du?

– Alle lokalavisene i Østfold pluss VG, Aftenposten og Nationen.

Mindre grensehandel

– I 2019 handlet nordmenn for over 16 milliarder kroner i Sverige. Har Senterpartiet planer om å redusere østfoldingenes kjøpevaner på Nordby-senteret ved Strömstad eller grensehandelen ved Töcksfors?

– Vi vil begrense handelen fordi det er stor verdiskapning som forsvinner ut av landet, forklarer han.

Hvor mye østfoldinger handler for i Sverige og hva dette betyr for arbeidsplasser i Østfold, vil partiet nå ha fasiten på.

– Vi må få fakta på bordet. Under koronapandemien har grensehandelen nærmest stoppet opp. I Østfold har vi derfor sett en kraftig økning i antall ansatte i varehandelen fordi salget har økt kraftig. Og leverandører som Borg Bryggerier i Sarpsborg, Nortura i Eidsberg pluss næringsmiddelindustrien i fylket har ansatt flere folk. Hva dette betyr for Østfold-samfunnet bør vi ha en faktarapport om.

– Hvor mange lensmannskontor i Østfold skal etableres på nytt om Sp kommer i regjering?

– Om kommuner som Hvaler, Marker og Rakkestad søker, vil vi være positive til det. Folk skal føle trygghet i hverdagen om de har innbrudd i garasjen eller det er dopsalg på ungdomsskolen. Dagens nærpolitireform har blitt en fjernpolitireform der politiet har flyttet seg bak dataskjermen og vekk fra folk, mener han.

– Vil Sp bevare allemannsretten langs sjøen og vann – eller skal den i enkelte områder liberaliseres?

– Allemannsretten er unik og viktig for at folk skal komme seg ut i naturen. Men i Østfold bør den nok strammes inn langs kysten. Dette betyr at kommunene ikke bør gi dispensasjon, men i stedet ta tak i de som ulovlig har bygd ned strandsonen. En sånn restriktiv linje bør det også være i Indre Østfold.

– Østfold utgjør 1,1 prosent av Norges totale areal, men har 7 prosent av landets jordbruksareal i drift. Vil Sp bevare matjorda og stanse bygging av veier?

– Vi vil grunnlovsfeste matjorda. Partiet vil ta vare på matjorda der vi kan, men på enkelte veiprosjekter vil det være umulig. Men vi vil ha en pris på matjorda, forklarer han.

Fart på industrifylket og nye dobbeltspor

Ole André Myhrvold tror de neste årene blir avgjørende for Østfold som industrifylke. Muligheten ligger i det grønne skiftet fra gass og olje til det fornybare.

(Saken fortsetter under bildet)


– Og det vi østfoldinger kan produsere fra skogen, jorda og havet. Nå har Østfold alle muligheter fordi vi har lokomotiver som sirkulærbedriftene på Øra, Saugbrugs i Halden og Borregaard i Sarpsborg. Dette kan bli Østfolds tiår, påpeker han.

– Når lover ditt parti at dobbeltsporet til Halden skal bli ferdig?

– Ambisjonen er der. Men i Nasjonal Transportplan har vi lagt inn at dobbeltsporet til Fredrikstad skal være klart i løpet av åtte år.

– Hvordan skal Norge nå målet om kutt i klimagassutslippene?

– Vi har klare mål og tiltak som virker. For å gi et praktisk eksempel vil vi redusere avgiften på biodiesel med vel 20 prosent og øke innblandingskravet. Da blir for eksempel klimaeffekten større enn det vi har med elbiler i dag.

(Saken fortsetter under bildet)


Myhrvold vil også overføre mer penger til kommunene, slik at de kan redusere barnefattigdom, få billigere barnehager, og gi en variert eldreomsorg. Han er imot bomringer og mener at veier skal finansieres over statsbudsjettet. Men det er ett politisk vedtak som fortsatt gnager og som han angrer på. Det er fra da han var ordfører i Trøgstad i 2011.

– Jeg var mot å innføre eiendomsskatt. Det angrer jeg på, innrømmer han.

– Hvor ofte føler du deg på tynn is som politiker?

– Hver dag.

– Hvis du skal gi et kompliment til en politisk motstander; hvem er det og hvorfor?

– Fra Østfold må det bli SVs Freddy André Øvstegård. Han står på for å utjevne forskjeller og gjør en god jobb for Østfold.

Hvorfor engasjerte du deg politisk?

– Det var EU-kampen spesielt, og Anne Enger var mitt store politiske forbilde.

– Hva ofrer du for politikken?

– Ikke så mye. Å bo så nær Oslo er et privilegium. Da kan jeg også følge opp ungene og aktiviteter hjemme.