Bestill FB+ i 8 uker for kun 99,- og få tilgang til alt digitalt innhold.

Fagforeningen protesterer og viser til at driften går med et overskudd på 60-70 millioner kroner i året, skriver Moss Avis.

Orkla Foods Norge har i dag to fabrikker i Rygge. Idun-fabrikken, hvor det produseres tomatketchup, sennep og dressinger. Og Nora-fabrikken, hvor det produseres surkål og syltede agurker.

Fredrikstad-mannen Mohamed Warsame er med i fagforeningsstyret på fabrikken. Han ville tirsdag kveld ikke uttale seg til Fredriksstad Blad, men henviste til hovedtillitsvalgt ved bedriften.

På et allmøte tirsdag, på den første virkedagen etter påske, fikk de ansatte beskjed om at Orkla Foods Norge vil ha bare én fabrikk i Rygge:

Dagens produksjon i Idun-fabrikken flyttes ut av landet. Selve Nora-fabrikken legges ned, men produksjonen av Nora-produktene videreføres i Idun-fabrikken.

Her vil man satse ytterligere på grønnsaksproduksjonen og bygge opp et logistikksenter, skriver Orkla Foods Norge i en pressemelding.

Nedtrapping mot høsten 2017

Orkla Foods har fattet en intensjonsbeslutning om dette. Etter lokale drøftinger de nærmeste ukene, vil intensjonen ventelig vedtas i løpet av mai.

Dersom vedtaket blir endelig, planlegges en gradvis nedtrapping av ketchup-, sennep- og dressingproduksjonen i Rygge frem mot høsten 2017.

Grønnsaksproduksjonen er tenkt flyttet fra Nora til Idun våren 2018.

- Intensjonen er å flytte ketchup, sennep- og dressingproduksjonen til Orklas fabrikk i Fågelmara i Sverige, skriver Orkla Foods Norge i en pressemelding.

- Dette vil styrke vår samlede konkurransekraft innen viktige kategorier for Orkla Foods. Vi utnytter bedre den teknologien vi har ved fabrikken i Fågelmara (helt sør-øst i Sverige, red.anm.), samtidig som vi i Rygge kan utvikle effektive logistikkløsninger og skape muligheter for innovasjon og vekst innen grønnsaker, sier styreleder i Orkla Foods Norge, Atle Vidar Nagel-Johansen.

Skuffet over Orkla

- Jeg er meget skuffet over Orkla, sier fylkeskoordinator Knut Berg i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) i Østfold og fortsetter:

- Selskapet tenker kun på profitt og ikke på å bygge norske arbeidsplasser, det viser de når de vil flytte en lønnsom norske bedrift ut av landet. Iduns ketchup og sennep er sterke norske merkevarer og bør fortsatt produseres i Norge.

Berg mener videre at Orklas planer viser at regjeringens store skattelette til bedrifter for å redde norske arbeidsplasser ikke virker.

Har gått med store overskudd

- Dagens melding slo ikke direkte ned som noen bombe, for Orkla-toppene har lenge sagt at de vil gjøre noe med fabrikkstrukturen. Likevel er det tungt for mange av de ansatte i Rygge nå, sier hovedtillitsvalgt ved de to Orkla-fabrikkene i Rygge, Janne Halvorsen.

- Idun-fabrikken har årlig levert et overskudd på 60-70 millioner kroner, og for meg er det helt uforståelig at en fabrikk med et slikt overskudd flyttes ut av landet, raser Halvorsen – som kun har et ørlite håp om at Orkla Foods snur i denne saken.

- Her ved Idun-fabrikken har de ansatte vært gjennom flere runder med oppsigelser. De har stått på og vært med på å skape dagens overskuddsbedrift. Og så er takken at den flyttes ut av landet, sier en kritisk Knut Berg.

Skjønner at det er trist

Kommunikasjonsdirektør Dag Olav Stokken i Orkla Foods Norge sier dette til Moss Avis om tirsdagen i Rygge:

- Det er trist å gi et sånt budskap. Jeg skjønner at de ansatte synes dette er en trist dag.

- Hvor mange mister jobben?

- Det er ikke endelig klart, men minst halvparten av de 80 ansatte.

- Fagforeningen spår at det blir bare 25 igjen?

- Det blir bare spekulasjoner.

- Fagforeningen forstår ikke at dere må flagge ut en slik overskuddsbedrift?

- Om vi ikke gjør endringer når vi går med overskudd, så klarer vi ikke å konkurrere i framtiden. Vi må gjøre dette nå, mens vi har fart. for å møte en stadig tøffere internasjonal konkurranse. Orkla produserer i dag ketchup på ni steder, mens konkurrentene har mye større fabrikker.

- Skal Orkla ned i 50 fabrikker?

- Det er et bilde som har vært brukt på at vi er nødt til ta grep. Vi har i dag godt over 100 fabrikker, men omsetningen pr. fabrikk er mye lavere enn hos konkurrentene. Og ved mange av fabrikkene våre produserer vi det samme. Kostnadsmessig vil vi spare på å ha større fabrikker og ved store fabrikker vil det også være lettere å bygge sterke kompetansemiljøer, noe som blir bare viktigere og viktigere.

- Så dette må Orkla gjøre uavhengig at regjeringens tiltak for næringslivet?

- Dette handler om Orklas konkurransekraft. Vi møter konkurranse fra utenlandske konkurrenter og vi må kunne tilby attraktive arbeidsplasser. Men samtidig som vi gjør nedleggelser, så investerer vi også mye i Norge. I fjor investerte vi 700 millioner kroner i norske fabrikkanlegg, blant annet ved Stabburet i Fredrikstad, hvor vi gjorde den største oppgraderingen siden fabrikken sto ny på 1960-tallet.

- Tilbake til Rygge: En intensjonsbeslutning ender gjerne med at det blir slik...?

- Det har jeg ikke statistikk over. Det kan bli justeringer, det får vi komme tilbake til. Men det ligger et grundig arbeid fram til intensjonsbeslutningen. Nå skal vi jobbe videre, gjennomføre gode, lokale prosesser og intensjonen er å gjøre et endelig vedtak i løpt av mai.

Fagforeningens egne ord

Klubben i Norsk Næring- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) i Rygge har sendt ut følgende omfattende pressemelding om saken:

«Vi ser at det innen Orkla Foods er fremmet en intensjonsbeslutning om å flytte all produksjon, blant disse ketchup, sennep, dressing og eddik, ut fra fabrikken ved Idun Rygge til blant annet Orkla Foods svenske fabrikk i Fågelmara, og Spilva i Latvia.

Det vil bety en nedlegging av fabrikken som har sin historie og utspring fra De forenede Bakers Gjærfabrikk i Gudes gate i Moss i 1923, som startet å produsere sennep og eddik i 1930 og senere i 1956 lanserte Idun ketchup, som er blitt folkets favoritt siden den gang.

Senere tid ble det også produsert Chips merke Taffel, Margarin, Dressinger og majones. Idun har bidratt med 60-70 millioner pr år i overskudd til Orklas pengekasse i mange år.

Ved fabrikken på Rygge har det kontinuerlig pågått forbedringsprosjekter for å tilpasse seg markedet og for å være konkurransedyktige til enhver tid. Siste investering ble gjort februar 2016.

Til tross for god utvikling de siste årene, planer for ytterligere effektiviseringstiltak og fortsatt 60-70 millioner i overskudd, vurdere Orkla å legge ned fabrikken på Rygge, og flytte produksjon av ketchup, sennep og dressing til Sverige og Latvia.

Dette medfører at 75 faste ansatte blir direkte berørt. Så langt har det ikke vært fremmet tilbud om nye arbeidsplasser til noen av disse. Men man vil anta at ca 25 stk vil få tilbud om å fortsette på Nora Rygge grønnsaks fabrikk, som ikke blir berørt denne gang.

Vi ansatte på Rygge mener at Orklas endring av strategi det siste året har medført at beslutnings materialet ikke har blitt grundig nok utredet i forkant av intensjonsbeslutningen. Man kan stille seg spørsmål om dette er begynnelsen på slutten for industriarbeidsplasser i Orklas regi, om man tar med i betraktning andre prosjekter som pågår i Orkla i disse dager.

Da tenker vi på blant annet Ello Kristiansund og Gimsøy kloster Skien. En ting er å se på struktur og sammenflytting av underskudds bedrifter internt i Norge, det kan vi ha en viss forståelse for, men å flytte overskuddsbedrifter ut av landet er det vanskeligere å forstå.

Orkla sender med dette ut et tydelig signal på at Orkla ikke ser det som bærekraftig og lønnsomt å drive produksjon i Norge med mindre det er toll beskyttet, eller får Råk midler fra staten. De ansatte har ingen forståelse for denne beslutningen.

Det hefter også STOR usikkerhet med hensyn til fleksibilitet, leveringsevne og beredskap ved ha færre produksjonsenheter. Vi ansatte håper derfor at det blir gitt nødvendig tid til å kvalitetssikre effekten av våre anførsler. Vi vil kjempe videre frem til endelig beslutning. NNN Klubben Idun/Nora Rygge»