Anken i Uniol-saken forkastet – fengselsdom blir stående

Blir stående: Dommen mot Uniol-direktøren blir stående etter at lagmannsretten forkastet anken.

Blir stående: Dommen mot Uniol-direktøren blir stående etter at lagmannsretten forkastet anken. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Borgarting lagmannsrett har forkastet anken fra tidligere Uniol-direktør Carl-Ivar Herskedal (39), som er dømt for tollunndragelser i bedriften Uniol i Fredrikstad.

DEL

Dermed blir fengselsdommen på to år stående.

Det var NRK Østfold som først skrev om saken mandag morgen. Tidligere administrerende direktør i Uniol på Øra, Carl- Ivar Herskedal (39), ble tidligere i år dømt til to års fengsel i forbindelse med grov tollunndragelse. Halve straffen gjøres betinget.

Han valgte sammen med sin advokat å anke dommen, men saken blir altså ikke tatt inn av Borgarting lagmannsrett.

Herskedal ble dømt etter tiltalen, og straffen var i tråd med aktors påstand. Ifølge tiltalen skal Herskedal som daglig leder i Uniol ha fått speditøren til å utstede 21 EUR-1 sertifikater på vegne av Uniol for eksport av biodiesel til kunder i EU. Kundene i EU som benyttet EUR-1 sertifikatene ved innførsel av biodiesel, skulle vært ilagt en innførselstoll tilsvarende 33 millioner norske kroner, ifølge tiltalen. I tid går saken tilbake til 2011.

- Det er nødvendig å reagere strengt mot utferdigelse av uriktige tollerklæringer som skal brukes av det offentlige ved avgiftsberegning. Dette gjelder særlig avgiftsunndragelse i den størrelsesorden som det her er snakk om, skrev Fredrikstad tingrett i dommen som falt i februar.

Mannens advokat hevder ifølge NRK Østfold at alt som skjedde ble styrt av selskapet som den gang eide Uniol, og mente derfor at det var grunnlag for anke, men ble altså ikke hørt av lagmannsretten.

Artikkeltags