Forlot landet – gikk konkurs

Da den polske håndverkeren oppløste snekkerfirmaet sitt og dro hjem til Polen, glemte han å foreta en formell avvikling.